• D66 stopt coalitie met VVD

  14 februari Lees verder

 • VVD wethouder Huib Veldhuijsen treedt terug

  24 januari Lees verder

 • VVD-fractie onaangenaam verrast

  17 november − IJsselstein door brief van College B&W op slot gezet. Lees verder

 • Pilot aanpak parkeerproblematiek. Raad zegt nee.

  22 september Lees verder

 • Voorstellen VVD tijdens algemenebeschouwingen

  07 september − Op donderdag 1 september heeft de VVD tijdens de raadvergadering voorstellen ingediend voor een veiliger, bereikbare en mooier IJsselstein zonder daarbij de belastingen te verhogen. Waaronder een voorstel voor een pilot van gratis parkeren in de parkeeregarages. De vergadering werd geschorst vanwege staking van stemmen (11 tegen 11) op dit voorstel. Stemming over alle voorstellen van de VVD wordt hervat op 22 september. Lees verder

 • Lokaal netwerk VVD Lopikerwaard opgericht

  24 juni − Lokaal netwerk VVD Lopikerwaard opgericht Lees verder

 • Werkbezoek Provinciale Staten aan Brussel

  15 april − Op 17 en 18 maart 2016 zijn de Europa woordvoerders van de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland op werkbezoek geweest in Brussel. Ons Statenlid Ron van Reenen doet verslag van dit werkbezoek. Lees verder

 • Nieuws van onze wethouder, april

  15 april − Theeschenken, zorgwonen, poldergolfen, energie opwekken. De functies in het landelijk gebied gaan vaak verder dan akkerbouwen en veehouden. Wat zouden we zelf willen en hoe kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen in de agrarische sector? De raad heeft ermee ingestemd dat nog deze raadsperiode een visie wordt ontwikkeld voor het landelijk gebied. Lees verder

 • Het werk gaat door

  15 april − Soms vragen mensen wat er allemaal gebeurt binnen de VVD IJsselstein. Bij raadsleden kun je het zien: ze leggen bezoeken af en debatteren in de raad. Een bestuur werkt vooral áchter de schermen. Weer anderen werken voor IJsselstein buiten onze gemeente of voor de VVD in het algemeen. We zijn goed bezig IJsselstein op de kaart te zetten! Hoe? Lees verder

 • Nieuwsbrief VVD IJsselstein

  15 april − Leden van VVD IJsselstein ontvangen de nieuwsbrief automatisch per mail. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Zij kunnen een mail sturen aan secretarisvvdijsselstein@gmail.com Lees hier de laatste nieuwsbrief. Lees verder

 • IJsselstein wordt verkeersveiliger en beter bereikbaar

  18 maart − De gemeenteraad heeft op 10 maart 2016 de mobiliteitsagenda unaniem aangenomen. Inwoners hebben hiervoor input geleverd via het verkeersmeldpunt van VVD IJsselstein. Ook komt er dankzij de VVD voor de zomer een onderzoek naar de bereikbaarheid van parkeergarage Eiteren. Wat gaat er veranderen? Lees verder

 • Geld Voor- en Vroegschoolse Educatie eerlijker verdelen

  18 maart − De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-gelden worden op dit moment alleen aan Stichting Pulse gegeven, terwijl ook diverse kinderopvanglocaties VVE geven. Hierdoor worden ouders beperkt in hun keuze. Zij kiezen liever voor gratis dan betaalde VVE. VVD IJsselstein vindt dat oneerlijk. Door budget aan het kind te koppelen en niet aan de instelling wordt het geld eerlijker verdeeld en ontstaat keuzevrijheid. Lees verder

 • Voortgang vernieuwing van de partij

  18 maart − In de vorige nieuwsbrief meldden wij de voortgang van de gesprekken met de afdelingen in de regio. Op de ALV van 2 maart 20106 kwam het onderwerp ook aan de orde. De leden vonden dat we op de goede weg zitten. Op dit moment is een werkgroep van de verschillende afdelingen samen bezig te inventariseren wat er moet gebeuren en welke oplossingen we kiezen voor vele praktische zaken. Lees verder

 • Kandidaten gezocht commissie gemeenteraadsverkiezingen

  18 maart − Het duurt nog zo’n twee jaar, maar ze komen er aan: de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het bestuur van VVD IJsselstein is al bezig zich hierop voor te bereiden. We moeten nadenken over de te voeren campagne. We moeten kandidaten vinden die bereid zijn zich verkiesbaar te stellen als raadslid. Wie wordt lijsttrekker? Wie gaat de coalitie-onderhandelingen doen? Hebben we kandidaten voor het wethouderschap? Het bestuur vindt dat we deze zaken niet aan het toeval moeten overlaten. Ze verdienen een zorgvuldige voorbereiding. De ALV van 2 maart 2016 deelde deze visie. Lees verder

 • Kadernota 2017

  18 maart − De komende maanden werkt de gemeenteraad aan het samenstellen van de kadernota 2017. Dit is een overzicht van voorstellen samengesteld door alle fracties waarin plannen voor nieuw beleid of plannen die een hogere prioriteit moeten krijgen, worden opgenomen om de begroting van 2017 samen te stellen. Dit in overleg met het college. De fractie heeft gekozen voor vijf voorstellen. Lees verder

 • Nieuws van onze wethouder, maart

  18 maart − Voor de zomer zijn de voormalige bibliotheek en Rabobank gesloopt. Na de bouwvak wordt gestart met de nieuwbouw. Eind 2017 wordt 2.400 m² nieuw winkelvloeroppervlak opgeleverd in de binnenstad van IJsselstein. Het college heeft de strategische keuze gemaakt om de bouw aan de Schuttersgracht op te knippen in drie fasen. Eerst op de plaats van de oude panden en het Koningshof, vervolgens de Molenstraat en nadien de kadebebouwing. Lees verder

 • VVD Regio Midden-Nederland opgericht

  12 februari − In aanwezigheid van ruim 200 VVD-leden uit de provincies Utrecht en Flevoland is woensdagavond 10 februari de nieuwe VVD Regio-Midden Nederland opgericht. Tevens is een 8-koppig nieuw bestuur gekozen onder voorzitterschap van Wouter Kolff (burgemeester Veenendaal). Als regiovoorzitter heeft hij ook zitting in het Landelijk Bestuursoverleg van de partij. Lees verder

 • Wordt VVD IJsselstein: VVD Lopikerwaard?

  05 februari − De VVD-organisatie is bezig met een interne verbouwing. Bestaande afdelingen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen ‘lokalen’. Dat zijn samenwerkingsverbanden van 'oude' afdelingen. En dus is de vraag “wie gaat met wie?” De leden in IJsselstein hadden wel een voorkeur. Zij willen het liefst samenwerken met de VVD in de Lopikerwaardgemeenten: Lopik, Montfoort en Oudewater. Maar wil men daar hetzelfde? Op 22 januari 2016 troffen VVD-bestuurders uit de Lopikerwaard elkaar. Lees verder

 • Nieuws uit Provinciale Staten februari

  05 februari − De VVD-Statenfractie Utrecht zet zich met 9 Statenleden en één gedeputeerde plus een fractieassistent dagelijks in voor alle inwoners van de provincie Utrecht. De afgelopen jaren heeft de fractie stevig ingezet op de regionale kenniseconomie, bereikbaarheid en waterveiligheid. Dit alles zonder hogere lasten voor de Utrechtse inwoners en bedrijven. De aanpak van leegstand van kantoren is een onderwerp waar de fractie zich nu op richt. Op 1 februari 2016 is het Thematisch Structuurplan Kantoren vastgesteld door Provinciale Staten. Lees verder

 • Bestuurlijke vernieuwing

  05 februari − In het cluster Bestuur stond de vorige vergadercyclus het voorstel ‘Bestuurlijke vernieuwing’ op de agenda. Naar aanleiding van bijvoorbeeld rapportages van de Rekenkamer en eigen waarnemingen vanuit de raad is een werkgroep begonnen de vergadercyclus van de raad te bekijken en met voorstellen te komen hoe dit te verbeteren. De wijze waarop de raad functioneert, bestaat op de huidige wijze al enige jaren. De vorige verbeterslag werd gedaan onder de naam Panta Rhei (alles stroomt). Vernieuwen is niet eenvoudig. Wat moet er anders en is iedere verandering beter? Lees verder