Nieuws

 • Corona virus: IJsselstein helpt ondernemers!

  17 maart − De situatie waarin we ons nu bevinden raakt heel IJsselstein. De horeca is gesloten, op onze sportclubs wordt niet meer gesport, waar dat kan werken mensen thuis. Lees verder

 • VVD IJsselstein zet sterk in op woningbouw in Rijnenburg

  06 maart − De VVD IJsselstein heeft tijdens de raadsvergadering van 5 maart een motie gepresenteerd die het college van IJsselstein verzoekt een brief aan het college van Utrecht te sturen, waarin duidelijk wordt dat IJsselstein positief staat tegenover woningbouw in de polder Rijnenburg. Daar wordt aan toegevoegd dat wanneer de gemeenteraad van Utrecht niet nu besluit om grootschalige woningbouw te realiseren, het beter is als Utrecht de polder overdraagt aan de omliggende gemeenten om de woningbouw te realiseren, waaronder IJsselstein. De wethouder heeft toegezegd om alles in het werk te stellen om Utrecht te stimuleren woningbouw te realiseren in de polder, waarna indiening van de motie niet meer noodzakelijk was. Lees verder

 • VVD IJsselstein stelt vragen over impasse verhuizing Roba Metals

  28 februari − Raadslid Tom Zoethout heeft, namens de VVD IJsselstein, artikel 35 vragen gesteld over de brief van het college waarin staat dat Roba Metals het onderhandelingsproces voor een eventuele verhuizing heeft stopgezet. De VVD is erg teleurgesteld! Lees verder

 • Coalitie IJsselstein met minderheid verder

  27 februari − Na de eerste verkennende gesprekken begin februari met alle oppositie partijen heeft de coalitie afgelopen week de individuele vervolggesprekken gehouden met CDA, D66, GL, CU en PvdA. De conclusie van beide coalitiefracties is dat er op dit moment geen bredere coalitie kan worden gevormd. De puzzelstukjes passen niet in elkaar. Lees verder

 • Gevaarlijke situatie Overtoom en Kloosterstraat onacceptabel!

  26 februari − Sinds begin 2020 zijn de bollards (beweegbare palen) rondom de binnenstad niet meer in werking. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties op o.a. de Overtoom en de Kloosterstraat. Deze gevaarlijke situaties zijn voor de VVD IJsselstein onacceptabel! De oplossing laat nog enkele weken op zich wachten i.v.m. levertijden. De VVD wil dat er tot die tijd bekeurd wordt om deze gevaarlijke situaties tegen te gaan. Lees verder

 • Persbericht: Coalitie IJsselstein gaat 2e ronde in met vijf partijen

  12 februari − Coalitie IJsselstein gaat 2e ronde in met vijf partijen Lees verder

 • Persbericht: Coalitie IJsselstein onderzoekt mogelijkheden meerderheid

  17 januari − Coalitie IJsselstein onderzoekt mogelijkheden meerderheid Lees verder

 • VVD tevreden met daadkrachtige aanpak voor veiligere jaarwisseling

  12 december − In de gemeenteraad van 12 december jl. heeft het College op verzoek van de VVD een toelichting gegeven over de opvolging van de aanbevelingen en actiepunten uit de evaluatie. De burgemeester heeft aangegeven komende jaarwisseling gebiedsontzeggingen opgelegd voor personen die vorige jaarwisseling overlast hebben veroorzaakt in de openbare ruimte. Ook wordt er live camera beelden uitgekeken en is er meer inzet van politie (oa ME), stadstoezicht en jongerenwerkers. Lees verder

 • VVD IJsselstein trots op live uitkijken cameratoezicht!

  28 november − Dankzij het initiatief van de VVD gaat het cameratoezicht live uitgekeken worden in IJsselstein. Niet alleen uitkijken op voorspelbare momenten maar ook meer preventief en onverwacht. Inwoners moeten zich overal in IJsselstein veilig voelen. Lees verder

 • VVD IJsselstein blij met verlichting en snoeiwerk Randdijk

  21 november − De fractie van de VVD IJsselstein vroeg begin 2019 aandacht voor de veiligheidssituatie op de Randdijk. De ''Randdijk moet veiliger!'' was de insteek van de VVD IJsselstein. Betere verlichting en structureel snoeiwerk van het groen moeten daar voor gaan zorgen. Lees verder

 • IJsselstein weer in beweging!

  07 november − Voor de VVD is niets doen geen optie, beslissingen blijven moeilijk maar móeten wel, willen we blijven DOEN. We zullen ‘Scherp aan de wind moeten zeilen’ om te zorgen dat IJsselstein financieel op orde blijft en tegelijkertijd in beweging. We hebben te lang stil gestaan! IJsselstein verdiend vooruitgang. Wat de VVD betreft laat deze begroting dat zien. Lees verder

 • Fulcotheater is van IJsselstein

  © Fulcotheater

  20 oktober − Voor de VVD is uitgangspunt dat het Fulcotheater behouden blijft! De culturele en maatschappelijke functie van het theater is belangrijk. Daarom is het college nu aan het onderzoeken wat haalbare verwachtingen zijn. Dit werken ze uit in een raadsvoorstel welke donderdag 31-10-2019 besproken zal worden Lees verder

 • Aan de slag met de urgentieagenda!

  03 oktober − Betoog Feddo Hartelust met betrekking tot de urgentieagenda van IJsselstein. Lees verder

 • Verhuizen Roba Metals schept kansen!

  © VVD IJsselstein

  26 september − Het is een unieke kans voor IJsselstein om Roba Metals te verhuizen naar de Kroon en daarmee een fantastische woningbouwlocatie te creëren. De VVD vindt dat dit hét moment is om dit tot stand te laten komen en zijn van mening dat er vanuit de gemeente alles aan gedaan moet worden om dit tot een succes te maken. Lees verder

 • Stabiliteit, daar gaan we voor!

  09 juli − Fractievoorzitter Saskia van Dijk Lees verder

 • Grootschalige woningbouw in Rijnenburg wordt gedwarsboomd door windmolens

  11 april − Gemeente Utrecht wil van de polder Rijnenburg een energielandschap maken met windmolens van 235 meter hoog... Lees verder

 • VVD IJsselstein voor betere, zekerdere en ruimere manier van reserveren sociaal domein

  12 maart − Tijdens de Raadsvergadering van 7 maart is onder andere besloten de reservering op het sociaal domein op een andere manier te organiseren. De VVD IJsselstein is vóór omdat de nieuwe manier van reserveren beter, zekerder en ruimer dan voorheen is, zonder dat aan de uitvoering van het sociaal beleid wordt getornd. We geven met deze manier van reserveren invulling aan ons uitgangspunt om kansen voor de inwoners van IJsselstein te optimaliseren terwijl we een stevig vangnet behouden voor de IJsselsteiners die dat nodig hebben. Lees verder

 • Resultaten over 'Hoe denkt IJsselstein over afvalscheiding?'

  12 maart − De resultaten van de enquête op watdenktijsselstein.nl zijn beschikbaar! Bijna duizend mensen hebben de enquête afgerond. Download hier de ruwe resultaten. Lees verder

 • Schriftelijke vragen kasteelpark

  07 maart − De VVD heeft de afgelopen jaren gestuurd op het creëren van een prachtig kasteelpark. Op 8 september 2018 werd het kasteelpark officieel geopend en is het een echte aanvulling op IJsselstein. De VVD IJsselstein heeft schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de afronding van het project kasteelpark en de schade die het kasteelpark heeft opgelopen na de ijsbaan die er enkele weken heeft gestaan. Lees verder

 • Hoe denkt IJsselstein over het afvalbeleid?

  08 februari − Hoe denkt IJsselstein over het afvalbeleid? Lees verder