Nieuws

 • Column: Wijkgericht werken als samenwerkingsverband, niet als 'moetje'

  03 februari − Column van raadslid Feddo Hartelust over het nieuwe wijkgericht werken. Lees verder

 • Stijging criminaliteitscijfers moet gezamenlijk de kop in worden gedrukt

  01 februari − Op dinsdag 26 januari zijn veiligheidscijfers van IJsselstein over het jaar 2020 gepubliceerd. Daarin is te zien dat de totale criminaliteit in onze stad met 12% is gestegen ten opzichte van 2019. De High impact crimes als overvallen en woninginbraken zijn gedaald. Maar de stijging van o.a. het aantal meldingen van auto kraken (+41%), jongerenoverlast (+107%) vraagt serieus om onze aandacht. Het heeft naast persoonlijke en emotionele impact ook een grote impact op het imago van een straat, wijk of stad. Ijsselsteiners moeten zich op straat veilig kunnen voelen. Lees verder

 • VVD heeft hart voor IJsselstein, met aandacht voor financiën

  26 januari − De VVD stelt voorop dat IJsselstein, juist in de huidige crisistijd, niet op slot mag gaan. Maar de gemeente zal ook financieel moeten overleven. Ombuigingen zijn onvermijdelijk. Wij zullen de voorstellen die het college medio maart op tafel zal leggen, kritisch bekijken. De pijn moet eerlijk worden verdeeld. Dan hoeft de OZB hoeft niet extra te worden verhoogd. Lees verder

 • VVD: 'Sociale kracht' in IJsselstein op peil houden

  19 januari − De Gemeentebeleidsmonitor 2019 laat zien dat de ‘sociale kracht’ in IJsselstein naar verhouding vrij groot is. We hebben het dan over de mate waarin mensen zich veilig, betrokken en onderling verbonden voelen. De VVD wil de sociale kracht op peil houden, en met name in de wijk IJsselveld Oost, versterken. Lees verder

 • Column: VVD voor transparant bestuur!

  15 december − De Rekenkamer onderzocht de kwaliteit van de raadsstukken en deed een aantal verbeteringsvoorstellen. De VVD vindt dat deze heel serieus genomen moeten worden. Uiteindelijk gaat het om transparant, controleerbaar bestuur. Lees verder

 • Eindelijk beweging in ontwikkeling winkelcentrum Clinckhoeff!

  11 december − Eindelijk zit er weer beweging in het vastgeroeste dossier Winkelcentrum De Clinckhoeff! Lange tijd zag het er niet naar uit dat er ooit een herontwikkeling zou komen. Inspanning van de projectontwikkelaar, de eigenaren van de Clinckhoeff en het college van gemeente IJsselstein gaan ertoe leiden dat er in februari 2021 een overeenkomst gesloten gaat worden, wat de deur wagenwijd openzet om eindelijk de Clinckhoeff drastisch te gaan renoveren. Hierdoor zal er ook een grote landelijke discounter bij komen en komen er diverse appartementen bovenop het winkelcentrum! Eindelijk, wat de VVD IJsselstein betreft! Lees verder

 • Betoog Kees Duijvelaar bij de begroting 2021: "IJsselstein mag niet op slot!'

  05 november − Betoog van het VVD-raadslid Kees Duijvelaar bij de behandeling van de begroting 2021. Lees verder

 • Saskia van Dijk neemt afscheid in de raad

  02 oktober − Saskia van Dijk (VVD) heeft donderdag 1 oktober jl. in de raadsvergadering van IJsselstein afscheid genomen als raadslid. Door haar nieuwe functie als griffier van gemeente Landsmeer is het niet langer mogelijk de werkzaamheden met elkaar te combineren. Lees verder

 • VVD IJsselstein stelt vragen over aanhoudende overlast in IJsselveld-Oost

  © Zenderstreeknieuws

  28 augustus − In het Zenderstreeknieuws van 26 augustus is te lezen dat de bewoners van IJsselveld-oost de groepsoverlast in de wijk zat zijn. Ze hebben een noodkreet gestuurd met 150 handtekeningen naar de gemeente. De VVD IJsselstein heeft vragen gesteld aan het college over deze kwestie. Lees verder

 • Eveline Schell (42) IJsselsteinse kandidaat-wethouder voor de VVD

  21 augustus − Eveline Schell (42) wordt door de IJsselsteinse VVD fractie op donderdag 1 oktober, tijdens de raadsvergadering, voorgedragen als nieuwe wethouder van het Sociaal Domein. Ze is daarmee de beoogde opvolger van Bernd Roks, die op 17 september wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Halderberge. Lees verder

 • Column: Bas zijn beschouwing over de Algemene Beschouwingen

  07 juli − De Algemene Beschouwingen vinden in IJsselstein elk jaar plaats in juni, om de plannen voor het komende jaar te bespreken (de kadernota en de financieel perspectiefnota). Het verschil met gewone gemeenteraadsvergaderingen is dat bij de Algemene Beschouwingen niet wordt gesproken over de voorstellen die op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid. Hoe staat IJsselstein ervoor? En waar willen we naartoe? Lees verder

 • Bernd Roks aan de slag als burgemeester in Halderberge

  01 juli − Wethouder voor de VVD IJsselstein Bernd Roks is voorgedragen als de nieuwe Burgemeester van de gemeente Halderberge in Brabant. In 2018 haalde de VVD de ervaren Roks naar IJsselstein toe om als wethouder Maatschappij onder andere het sociaal domein, het seniorenbeleid en zorg & welzijn onder zijn hoede te nemen. Lees verder

 • Column: Krijgen we dit decennium dan tóch windturbines in IJsselstein?

  30 juni − VVD-Raadslid Tom Zoethout over de Regionale Energiestrategie en de gevolgen voor de gemeente IJsselstein. Lees verder

 • Column: Alle zeilen bij voor woningbouw in IJsselstein!

  18 mei − Column van het VVD-raadslid Bas van Rooijen over potentiële woningbouwlocaties in IJsselstein. Lees verder

 • Column: Betrouwbare informatie in tijden van ‘Corona’ – en daarna

  24 april − Column van het VVD-raadslid Kees Duijvelaar over betrouwbare informatie gedurende het corona-tijdperk en daarna. Lees verder

 • Saskia van Dijk verlaat Raad voor nieuwe uitdaging

  22 april − Op 01 oktober 2020 zal Saskia van Dijk (46) -fractievoorzitter VVD IJsselstein- afscheid nemen van de Gemeenteraad van IJsselstein. Door haar nieuwe functie als griffier van de gemeente Landsmeer is het niet langer mogelijk de werkzaamheden met elkaar te combineren. Bas van der Horst neemt per direct haar rol van fractievoorzitter over. Lees verder

 • Facebook live sessie

  17 april − Live sessie waarin de VVD IJsselstein u bijpraat over de Corona crisis, de Regionale Energie Strategie (RES) en het onderzoek rond de potentiële woningbouwlocaties Lees verder

 • Corona virus: IJsselstein helpt ondernemers!

  17 maart − De situatie waarin we ons nu bevinden raakt heel IJsselstein. De horeca is gesloten, op onze sportclubs wordt niet meer gesport, waar dat kan werken mensen thuis. Lees verder

 • VVD IJsselstein zet sterk in op woningbouw in Rijnenburg

  06 maart − De VVD IJsselstein heeft tijdens de raadsvergadering van 5 maart een motie gepresenteerd die het college van IJsselstein verzoekt een brief aan het college van Utrecht te sturen, waarin duidelijk wordt dat IJsselstein positief staat tegenover woningbouw in de polder Rijnenburg. Daar wordt aan toegevoegd dat wanneer de gemeenteraad van Utrecht niet nu besluit om grootschalige woningbouw te realiseren, het beter is als Utrecht de polder overdraagt aan de omliggende gemeenten om de woningbouw te realiseren, waaronder IJsselstein. De wethouder heeft toegezegd om alles in het werk te stellen om Utrecht te stimuleren woningbouw te realiseren in de polder, waarna indiening van de motie niet meer noodzakelijk was. Lees verder

 • VVD IJsselstein stelt vragen over impasse verhuizing Roba Metals

  28 februari − Raadslid Tom Zoethout heeft, namens de VVD IJsselstein, artikel 35 vragen gesteld over de brief van het college waarin staat dat Roba Metals het onderhandelingsproces voor een eventuele verhuizing heeft stopgezet. De VVD is erg teleurgesteld! Lees verder