Nieuws

 • De IJsselsteinse VVD gaat voor een betrokken, betrouwbaar en betaalbaar IJsselstein!

  Vandaag presenteert de IJsselsteinse VVD het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande. De titel van het programma is “Betrokken, Betrouwbaar, Betaalbaar”. Lees verder

 • Kandidatenlijst VVD IJsselstein 2022

  01 december − Trots presenteren wij de top 9 van de VVD IJsselstein voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Het is een combinatie van ervaren politici en nieuw talent. Allen met verschillende ervaringen, leeftijden en uit verschillende wijken van IJsselstein. Wat ons bindt is de strijd voor een betrouwbaar, betrokken en betaalbaar IJsselstein. Lees verder

 • Betoog Kees Duijvelaar bij de begroting 2022: Grip op de financiën is in de afgelopen vier jaren versterkt!

  12 november − Kees Duijvelaar: "De begroting is meerjarig sluitend en dat stemt ons positief – al nemen de overschotten de komende jaren in snel tempo af. Voorlopig laat 2022 bij ons een overschot zien van ruim € 1,6 mln. Hoe kan dat? Om nog één keer met Louis van Gaal te spreken: zijn wij nou zo slim, of zijn andere gemeenten nou zo dom? Dat laatste zeker niet, maar het eerste is ten dele waar. IJsselstein voert een stringent financieel beleid. Wij begroten reëel en komen niet voortdurend met tussentijdse begrotingswijzigingen. De financiële rapportages zijn de afgelopen vier jaar sterk verbeterd: de ambtelijke leiding en het college zitten er bovenop. De raad krijgt elk kwartaal een kwartaalrapportage voorgeschoteld. En het Kadernotaproces is de afgelopen vier jaar goed ingeregeld. Allemaal maatregelen die de grip op onze financiën versterken". Lees verder

 • Column: Mobiliteit gaat over vrijheid en veiligheid, dat moet het uitgangspunt van de gemeente zijn. Altijd.

  13 juli − Lees hier de column van raadslid Bas van Rooijen over mobiliteit in IJsselstein. ''Voor de VVD is mobiliteit dan een kernthema. Ons uitgangspunt is altijd geweest dat er sprake moet zijn van een volwaardige keuzevrijheid als het gaat om het vervoersmiddel wat je wilt gebruiken. Of je nu kiest voor de fiets, het openbaar vervoer of de auto: het moet goed geregeld zijn!" Lees verder

 • Betoog van Bas van der Horst bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2021

  09 juli − Betoog van fractievoorzitter van de VVD IJsselstein Bas van der Horst bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2021. Lees verder

 • Column: Vingerhoekhof, het mooiste terrassenplein van IJsselstein?

  04 juli − "Het was een wens in het verkiezingsprogramma van de VVD om het verrommelde Vingerhoekhof te transformeren tot een volwaardig hof met aantrekkelijke terrassen. We hadden steeds het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht in gedachten. Ondernemers, bewoners en pandeigenaren hebben samen met de gemeente gewerkt aan het plan voor de inrichting van het hof. We zijn blij dat het gerealiseerd is en qua inrichting en verlichting in lijn is met de rest van de binnenstad". Lees hier de column van raadslid Tom Zoethout over de transformatie van het Vingerhoekhof. Lees verder

 • Column: Veiligheid moet altijd hoog op de politieke agenda blijven staan. Juist nu!

  29 juni − ''Ik zou willen dat meer partijen aandacht en tijd vragen voor de veiligheid in IJsselstein. Als bijvoorbeeld op initiatief van de VVD geen aandacht was gevraagd voor specifiek de overlast in IJsselveld Oost of de criminaliteitscijfers over heel IJsselstein hadden we hier als gemeenteraad het afgelopen politieke seizoen zeer waarschijnlijk niet over gesproken''. Lees hier de column van raadslid Bas van der Horst over veiligheid Lees verder

 • Column: Senioren willen mee blijven doen!

  10 juni − Lees hier de column van Kees Duijvelaar over senioren. "Wij – mijn generatiegenoten en ik – willen in IJsselstein blijven wonen, ook als we ouder worden. Met goede en goed bereikbare voorzieningen kunnen wij hier aan alles blijven meedoen: sporten, boodschappen doen, het vrijwilligerswerk, omzien naar elkaar en onze kleinkinderen verwennen. Senioren zijn geen kostenpost, maar een vitaal deel van de samenleving. Op senioren kun je rekenen; senioren rekenen ook op u!" Lees verder

 • Column: Voor scholen hebben we kostendelers nodig, geen kostenposten

  30 mei − ""Op school begint de toekomst van iedere jonge IJsselsteiner!’ Dat was de eerste zin die ik uitsprak in de afgelopen raadsvergadering over het onderwerp Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)". Lees hier de column van raadslid Sander Prak-Boogh. Lees verder

 • Column: Duurzame energie, we willen wel, maar wat kunnen we écht?

  26 mei − Column van het raadslid Tom Zoethout over de Regionale Energie Strategie. Lees hier hoe de VVD staat in de energietransitie in IJsselstein de komende jaren. Lees verder

 • Column: Wijkgericht werken als samenwerkingsverband, niet als 'moetje'

  03 februari − Column van raadslid Feddo Hartelust over het nieuwe wijkgericht werken. Lees verder

 • Stijging criminaliteitscijfers moet gezamenlijk de kop in worden gedrukt

  01 februari − Op dinsdag 26 januari zijn veiligheidscijfers van IJsselstein over het jaar 2020 gepubliceerd. Daarin is te zien dat de totale criminaliteit in onze stad met 12% is gestegen ten opzichte van 2019. De High impact crimes als overvallen en woninginbraken zijn gedaald. Maar de stijging van o.a. het aantal meldingen van auto kraken (+41%), jongerenoverlast (+107%) vraagt serieus om onze aandacht. Het heeft naast persoonlijke en emotionele impact ook een grote impact op het imago van een straat, wijk of stad. Ijsselsteiners moeten zich op straat veilig kunnen voelen. Lees verder

 • VVD heeft hart voor IJsselstein, met aandacht voor financiën

  26 januari − De VVD stelt voorop dat IJsselstein, juist in de huidige crisistijd, niet op slot mag gaan. Maar de gemeente zal ook financieel moeten overleven. Ombuigingen zijn onvermijdelijk. Wij zullen de voorstellen die het college medio maart op tafel zal leggen, kritisch bekijken. De pijn moet eerlijk worden verdeeld. Dan hoeft de OZB hoeft niet extra te worden verhoogd. Lees verder

 • VVD: 'Sociale kracht' in IJsselstein op peil houden

  19 januari − De Gemeentebeleidsmonitor 2019 laat zien dat de ‘sociale kracht’ in IJsselstein naar verhouding vrij groot is. We hebben het dan over de mate waarin mensen zich veilig, betrokken en onderling verbonden voelen. De VVD wil de sociale kracht op peil houden, en met name in de wijk IJsselveld Oost, versterken. Lees verder

 • Column: VVD voor transparant bestuur!

  15 december − De Rekenkamer onderzocht de kwaliteit van de raadsstukken en deed een aantal verbeteringsvoorstellen. De VVD vindt dat deze heel serieus genomen moeten worden. Uiteindelijk gaat het om transparant, controleerbaar bestuur. Lees verder

 • Eindelijk beweging in ontwikkeling winkelcentrum Clinckhoeff!

  11 december − Eindelijk zit er weer beweging in het vastgeroeste dossier Winkelcentrum De Clinckhoeff! Lange tijd zag het er niet naar uit dat er ooit een herontwikkeling zou komen. Inspanning van de projectontwikkelaar, de eigenaren van de Clinckhoeff en het college van gemeente IJsselstein gaan ertoe leiden dat er in februari 2021 een overeenkomst gesloten gaat worden, wat de deur wagenwijd openzet om eindelijk de Clinckhoeff drastisch te gaan renoveren. Hierdoor zal er ook een grote landelijke discounter bij komen en komen er diverse appartementen bovenop het winkelcentrum! Eindelijk, wat de VVD IJsselstein betreft! Lees verder

 • Betoog Kees Duijvelaar bij de begroting 2021: "IJsselstein mag niet op slot!'

  05 november − Betoog van het VVD-raadslid Kees Duijvelaar bij de behandeling van de begroting 2021. Lees verder

 • Saskia van Dijk neemt afscheid in de raad

  02 oktober − Saskia van Dijk (VVD) heeft donderdag 1 oktober jl. in de raadsvergadering van IJsselstein afscheid genomen als raadslid. Door haar nieuwe functie als griffier van gemeente Landsmeer is het niet langer mogelijk de werkzaamheden met elkaar te combineren. Lees verder

 • VVD IJsselstein stelt vragen over aanhoudende overlast in IJsselveld-Oost

  © Zenderstreeknieuws

  28 augustus − In het Zenderstreeknieuws van 26 augustus is te lezen dat de bewoners van IJsselveld-oost de groepsoverlast in de wijk zat zijn. Ze hebben een noodkreet gestuurd met 150 handtekeningen naar de gemeente. De VVD IJsselstein heeft vragen gesteld aan het college over deze kwestie. Lees verder

 • Eveline Schell (42) IJsselsteinse kandidaat-wethouder voor de VVD

  21 augustus − Eveline Schell (42) wordt door de IJsselsteinse VVD fractie op donderdag 1 oktober, tijdens de raadsvergadering, voorgedragen als nieuwe wethouder van het Sociaal Domein. Ze is daarmee de beoogde opvolger van Bernd Roks, die op 17 september wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Halderberge. Lees verder