• Begroting IJsselstein is sluitend, maar nipt!

  Begrotingsbehandeling Lees verder

 • Nieuwe school op Touwlaan

  Donderdag 09-11-2017 heeft de raad van IJsselstein besloten tot het bouwen van een multifunctionele accommodatie (MFA) op de Touwlaan. In deze school zullen de Nicolaasschool en de Fatima school zich gaan vestigen. Lees verder

 • VVD kiest voor oorspronkelijk plan Oranje Nassaukades – Eiteren

  De gemeenteraad heeft donderdag 09-11-2017 ingestemd met het planmodel met uitsluitend woningbouw op de locatie Eiteren. Lees verder

 • Laat van je horen op WatDenktIJsselstein.nl

  Iedere dag een nieuwe vraag over belangrijke onderwerpen en vraagstukken voor IJsselstein. Laat iedere dag even van je horen. Lees verder

 • En nu IJsselstein snel van het slot!

  In het belang van IJsselstein moeten we zo snel mogelijk door! Tot de komende verkiezingen is een zakencollege de beste optie. Wij willen onze bijdrage leveren. Lees verder

 • IJsselstein op slot

  VVD IJsselstein heeft met verbijstering kennis genomen van de ontstane situatie veroorzaakt door het vertrek van het CDA uit de coalitie. Het is D66 wederom niet gelukt om de coalitie bij elkaar te houden. Was het eerst de VVD die volgens D66 niet voldeed, nu heeft ook het CDA afgedaan. En dit alles wordt door een persbericht, verstuurd door de gemeente IJsselstein, met een venijnige toon richting oud wethouder Van den Berg naar onze inwoners gecommuniceerd. Lees verder

 • 9 maart nieuwe college geïnstalleerd. Van der Lugt stelt 3 vragen

  In de raad van 9 maart jl. werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en het nieuwe college geïnstalleerd. Fractievoorzitter van de VVD, Anastasia van der Lugt ,hield een betoog waarin drie vragen centraal stonden. 1. Waarom hebben de fracties van D66 en CDA hun wethouders Van Beukering en Van den Berg de beslissing laten nemen om hun portefeuilles ter beschikking te stellen? 2. Hoe kunnen wethouders die hun portefeuille ter beschikking stellen weer terugkomen alsof er niets aan de hand is? 3. Hoe kan het dat GroenLinks en de SP in de raad van 2 februari jl. een motie van wantrouwen tegen het college ondertekenen en enkele weken later het bestuursakkoord, waar ze drie jaar lang oppositie tegen hebben gevoerd, omarmen en vervolgens plaatsnemen in datzelfde college. Lees verder

 • D66 stopt coalitie met VVD

 • VVD wethouder Huib Veldhuijsen treedt terug

 • VVD-fractie onaangenaam verrast

  IJsselstein door brief van College B&W op slot gezet. Lees verder

 • Pilot aanpak parkeerproblematiek. Raad zegt nee.

 • Voorstellen VVD tijdens algemenebeschouwingen

  Op donderdag 1 september heeft de VVD tijdens de raadvergadering voorstellen ingediend voor een veiliger, bereikbare en mooier IJsselstein zonder daarbij de belastingen te verhogen. Waaronder een voorstel voor een pilot van gratis parkeren in de parkeeregarages. De vergadering werd geschorst vanwege staking van stemmen (11 tegen 11) op dit voorstel. Stemming over alle voorstellen van de VVD wordt hervat op 22 september. Lees verder

 • Lokaal netwerk VVD Lopikerwaard opgericht

  Lokaal netwerk VVD Lopikerwaard opgericht Lees verder

 • Werkbezoek Provinciale Staten aan Brussel

  Op 17 en 18 maart 2016 zijn de Europa woordvoerders van de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland op werkbezoek geweest in Brussel. Ons Statenlid Ron van Reenen doet verslag van dit werkbezoek. Lees verder

 • Nieuws van onze wethouder, april

  Theeschenken, zorgwonen, poldergolfen, energie opwekken. De functies in het landelijk gebied gaan vaak verder dan akkerbouwen en veehouden. Wat zouden we zelf willen en hoe kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen in de agrarische sector? De raad heeft ermee ingestemd dat nog deze raadsperiode een visie wordt ontwikkeld voor het landelijk gebied. Lees verder

 • Het werk gaat door

  Soms vragen mensen wat er allemaal gebeurt binnen de VVD IJsselstein. Bij raadsleden kun je het zien: ze leggen bezoeken af en debatteren in de raad. Een bestuur werkt vooral áchter de schermen. Weer anderen werken voor IJsselstein buiten onze gemeente of voor de VVD in het algemeen. We zijn goed bezig IJsselstein op de kaart te zetten! Hoe? Lees verder

 • Nieuwsbrief VVD IJsselstein

  Leden van VVD IJsselstein ontvangen de nieuwsbrief automatisch per mail. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Zij kunnen een mail sturen aan secretarisvvdijsselstein@gmail.com Lees hier de laatste nieuwsbrief. Lees verder

 • IJsselstein wordt verkeersveiliger en beter bereikbaar

  De gemeenteraad heeft op 10 maart 2016 de mobiliteitsagenda unaniem aangenomen. Inwoners hebben hiervoor input geleverd via het verkeersmeldpunt van VVD IJsselstein. Ook komt er dankzij de VVD voor de zomer een onderzoek naar de bereikbaarheid van parkeergarage Eiteren. Wat gaat er veranderen? Lees verder

 • Geld Voor- en Vroegschoolse Educatie eerlijker verdelen

  De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-gelden worden op dit moment alleen aan Stichting Pulse gegeven, terwijl ook diverse kinderopvanglocaties VVE geven. Hierdoor worden ouders beperkt in hun keuze. Zij kiezen liever voor gratis dan betaalde VVE. VVD IJsselstein vindt dat oneerlijk. Door budget aan het kind te koppelen en niet aan de instelling wordt het geld eerlijker verdeeld en ontstaat keuzevrijheid. Lees verder

 • Voortgang vernieuwing van de partij

  In de vorige nieuwsbrief meldden wij de voortgang van de gesprekken met de afdelingen in de regio. Op de ALV van 2 maart 20106 kwam het onderwerp ook aan de orde. De leden vonden dat we op de goede weg zitten. Op dit moment is een werkgroep van de verschillende afdelingen samen bezig te inventariseren wat er moet gebeuren en welke oplossingen we kiezen voor vele praktische zaken. Lees verder