Nieuws

 • Saskia van Dijk neemt afscheid in de raad

  02 oktober − Saskia van Dijk (VVD) heeft donderdag 1 oktober jl. in de raadsvergadering van IJsselstein afscheid genomen als raadslid. Door haar nieuwe functie als griffier van gemeente Landsmeer is het niet langer mogelijk de werkzaamheden met elkaar te combineren. Lees verder

 • VVD IJsselstein stelt vragen over aanhoudende overlast in IJsselveld-Oost

  © Zenderstreeknieuws

  28 augustus − In het Zenderstreeknieuws van 26 augustus is te lezen dat de bewoners van IJsselveld-oost de groepsoverlast in de wijk zat zijn. Ze hebben een noodkreet gestuurd met 150 handtekeningen naar de gemeente. De VVD IJsselstein heeft vragen gesteld aan het college over deze kwestie. Lees verder

 • Eveline Schell (42) IJsselsteinse kandidaat-wethouder voor de VVD

  21 augustus − Eveline Schell (42) wordt door de IJsselsteinse VVD fractie op donderdag 1 oktober, tijdens de raadsvergadering, voorgedragen als nieuwe wethouder van het Sociaal Domein. Ze is daarmee de beoogde opvolger van Bernd Roks, die op 17 september wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Halderberge. Lees verder

 • Column: Bas zijn beschouwing over de Algemene Beschouwingen

  07 juli − De Algemene Beschouwingen vinden in IJsselstein elk jaar plaats in juni, om de plannen voor het komende jaar te bespreken (de kadernota en de financieel perspectiefnota). Het verschil met gewone gemeenteraadsvergaderingen is dat bij de Algemene Beschouwingen niet wordt gesproken over de voorstellen die op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid. Hoe staat IJsselstein ervoor? En waar willen we naartoe? Lees verder

 • Bernd Roks aan de slag als burgemeester in Halderberge

  01 juli − Wethouder voor de VVD IJsselstein Bernd Roks is voorgedragen als de nieuwe Burgemeester van de gemeente Halderberge in Brabant. In 2018 haalde de VVD de ervaren Roks naar IJsselstein toe om als wethouder Maatschappij onder andere het sociaal domein, het seniorenbeleid en zorg & welzijn onder zijn hoede te nemen. Lees verder

 • Column: Krijgen we dit decennium dan tóch windturbines in IJsselstein?

  30 juni − VVD-Raadslid Tom Zoethout over de Regionale Energiestrategie en de gevolgen voor de gemeente IJsselstein. Lees verder

 • Column: Alle zeilen bij voor woningbouw in IJsselstein!

  18 mei − Column van het VVD-raadslid Bas van Rooijen over potentiële woningbouwlocaties in IJsselstein. Lees verder

 • Column: Betrouwbare informatie in tijden van ‘Corona’ – en daarna

  24 april − Column van het VVD-raadslid Kees Duijvelaar over betrouwbare informatie gedurende het corona-tijdperk en daarna. Lees verder

 • Saskia van Dijk verlaat Raad voor nieuwe uitdaging

  22 april − Op 01 oktober 2020 zal Saskia van Dijk (46) -fractievoorzitter VVD IJsselstein- afscheid nemen van de Gemeenteraad van IJsselstein. Door haar nieuwe functie als griffier van de gemeente Landsmeer is het niet langer mogelijk de werkzaamheden met elkaar te combineren. Bas van der Horst neemt per direct haar rol van fractievoorzitter over. Lees verder

 • Facebook live sessie

  17 april − Live sessie waarin de VVD IJsselstein u bijpraat over de Corona crisis, de Regionale Energie Strategie (RES) en het onderzoek rond de potentiële woningbouwlocaties Lees verder

 • Corona virus: IJsselstein helpt ondernemers!

  17 maart − De situatie waarin we ons nu bevinden raakt heel IJsselstein. De horeca is gesloten, op onze sportclubs wordt niet meer gesport, waar dat kan werken mensen thuis. Lees verder

 • VVD IJsselstein zet sterk in op woningbouw in Rijnenburg

  06 maart − De VVD IJsselstein heeft tijdens de raadsvergadering van 5 maart een motie gepresenteerd die het college van IJsselstein verzoekt een brief aan het college van Utrecht te sturen, waarin duidelijk wordt dat IJsselstein positief staat tegenover woningbouw in de polder Rijnenburg. Daar wordt aan toegevoegd dat wanneer de gemeenteraad van Utrecht niet nu besluit om grootschalige woningbouw te realiseren, het beter is als Utrecht de polder overdraagt aan de omliggende gemeenten om de woningbouw te realiseren, waaronder IJsselstein. De wethouder heeft toegezegd om alles in het werk te stellen om Utrecht te stimuleren woningbouw te realiseren in de polder, waarna indiening van de motie niet meer noodzakelijk was. Lees verder

 • VVD IJsselstein stelt vragen over impasse verhuizing Roba Metals

  28 februari − Raadslid Tom Zoethout heeft, namens de VVD IJsselstein, artikel 35 vragen gesteld over de brief van het college waarin staat dat Roba Metals het onderhandelingsproces voor een eventuele verhuizing heeft stopgezet. De VVD is erg teleurgesteld! Lees verder

 • Coalitie IJsselstein met minderheid verder

  27 februari − Na de eerste verkennende gesprekken begin februari met alle oppositie partijen heeft de coalitie afgelopen week de individuele vervolggesprekken gehouden met CDA, D66, GL, CU en PvdA. De conclusie van beide coalitiefracties is dat er op dit moment geen bredere coalitie kan worden gevormd. De puzzelstukjes passen niet in elkaar. Lees verder

 • Gevaarlijke situatie Overtoom en Kloosterstraat onacceptabel!

  26 februari − Sinds begin 2020 zijn de bollards (beweegbare palen) rondom de binnenstad niet meer in werking. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties op o.a. de Overtoom en de Kloosterstraat. Deze gevaarlijke situaties zijn voor de VVD IJsselstein onacceptabel! De oplossing laat nog enkele weken op zich wachten i.v.m. levertijden. De VVD wil dat er tot die tijd bekeurd wordt om deze gevaarlijke situaties tegen te gaan. Lees verder

 • Persbericht: Coalitie IJsselstein gaat 2e ronde in met vijf partijen

  12 februari − Coalitie IJsselstein gaat 2e ronde in met vijf partijen Lees verder

 • Persbericht: Coalitie IJsselstein onderzoekt mogelijkheden meerderheid

  17 januari − Coalitie IJsselstein onderzoekt mogelijkheden meerderheid Lees verder

 • VVD tevreden met daadkrachtige aanpak voor veiligere jaarwisseling

  12 december − In de gemeenteraad van 12 december jl. heeft het College op verzoek van de VVD een toelichting gegeven over de opvolging van de aanbevelingen en actiepunten uit de evaluatie. De burgemeester heeft aangegeven komende jaarwisseling gebiedsontzeggingen opgelegd voor personen die vorige jaarwisseling overlast hebben veroorzaakt in de openbare ruimte. Ook wordt er live camera beelden uitgekeken en is er meer inzet van politie (oa ME), stadstoezicht en jongerenwerkers. Lees verder

 • VVD IJsselstein trots op live uitkijken cameratoezicht!

  28 november − Dankzij het initiatief van de VVD gaat het cameratoezicht live uitgekeken worden in IJsselstein. Niet alleen uitkijken op voorspelbare momenten maar ook meer preventief en onverwacht. Inwoners moeten zich overal in IJsselstein veilig voelen. Lees verder

 • VVD IJsselstein blij met verlichting en snoeiwerk Randdijk

  21 november − De fractie van de VVD IJsselstein vroeg begin 2019 aandacht voor de veiligheidssituatie op de Randdijk. De ''Randdijk moet veiliger!'' was de insteek van de VVD IJsselstein. Betere verlichting en structureel snoeiwerk van het groen moeten daar voor gaan zorgen. Lees verder