Nieuws

 • Coalitie IJsselstein onderzoekt mogelijkheden meerderheid

  17 januari − Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is op 7 juni 2018 het College van B&W in IJsselstein geïnstalleerd. De coalitie bestaande uit LDIJ en VVD hadden op dat moment 13 van de 23 zetels. Door het vertrek van twee LDIJ raadsleden in juli 2019 verloor deze coalitie haar meerderheid. Komende weken onderzoeken de LDIJ en VVD of deze coalitie kan worden versterkt. Lees verder

 • VVD tevreden met daadkrachtige aanpak voor veiligere jaarwisseling

  12 december − In de gemeenteraad van 12 december jl. heeft het College op verzoek van de VVD een toelichting gegeven over de opvolging van de aanbevelingen en actiepunten uit de evaluatie. De burgemeester heeft aangegeven komende jaarwisseling gebiedsontzeggingen opgelegd voor personen die vorige jaarwisseling overlast hebben veroorzaakt in de openbare ruimte. Ook wordt er live camera beelden uitgekeken en is er meer inzet van politie (oa ME), stadstoezicht en jongerenwerkers. Lees verder

 • VVD IJsselstein trots op live uitkijken cameratoezicht!

  28 november − Dankzij het initiatief van de VVD gaat het cameratoezicht live uitgekeken worden in IJsselstein. Niet alleen uitkijken op voorspelbare momenten maar ook meer preventief en onverwacht. Inwoners moeten zich overal in IJsselstein veilig voelen. Lees verder

 • VVD IJsselstein blij met verlichting en snoeiwerk Randdijk

  21 november − De fractie van de VVD IJsselstein vroeg begin 2019 aandacht voor de veiligheidssituatie op de Randdijk. De ''Randdijk moet veiliger!'' was de insteek van de VVD IJsselstein. Betere verlichting en structureel snoeiwerk van het groen moeten daar voor gaan zorgen. Lees verder

 • IJsselstein weer in beweging!

  07 november − Voor de VVD is niets doen geen optie, beslissingen blijven moeilijk maar móeten wel, willen we blijven DOEN. We zullen ‘Scherp aan de wind moeten zeilen’ om te zorgen dat IJsselstein financieel op orde blijft en tegelijkertijd in beweging. We hebben te lang stil gestaan! IJsselstein verdiend vooruitgang. Wat de VVD betreft laat deze begroting dat zien. Lees verder

 • Fulcotheater is van IJsselstein

  © Fulcotheater

  20 oktober − Voor de VVD is uitgangspunt dat het Fulcotheater behouden blijft! De culturele en maatschappelijke functie van het theater is belangrijk. Daarom is het college nu aan het onderzoeken wat haalbare verwachtingen zijn. Dit werken ze uit in een raadsvoorstel welke donderdag 31-10-2019 besproken zal worden Lees verder

 • Aan de slag met de urgentieagenda!

  03 oktober − Betoog Feddo Hartelust met betrekking tot de urgentieagenda van IJsselstein. Lees verder

 • Verhuizen Roba Metals schept kansen!

  © VVD IJsselstein

  26 september − Het is een unieke kans voor IJsselstein om Roba Metals te verhuizen naar de Kroon en daarmee een fantastische woningbouwlocatie te creëren. De VVD vindt dat dit hét moment is om dit tot stand te laten komen en zijn van mening dat er vanuit de gemeente alles aan gedaan moet worden om dit tot een succes te maken. Lees verder

 • Stabiliteit, daar gaan we voor!

  09 juli − Fractievoorzitter Saskia van Dijk Lees verder

 • Grootschalige woningbouw in Rijnenburg wordt gedwarsboomd door windmolens

  11 april − Gemeente Utrecht wil van de polder Rijnenburg een energielandschap maken met windmolens van 235 meter hoog... Lees verder

 • VVD IJsselstein voor betere, zekerdere en ruimere manier van reserveren sociaal domein

  12 maart − Tijdens de Raadsvergadering van 7 maart is onder andere besloten de reservering op het sociaal domein op een andere manier te organiseren. De VVD IJsselstein is vóór omdat de nieuwe manier van reserveren beter, zekerder en ruimer dan voorheen is, zonder dat aan de uitvoering van het sociaal beleid wordt getornd. We geven met deze manier van reserveren invulling aan ons uitgangspunt om kansen voor de inwoners van IJsselstein te optimaliseren terwijl we een stevig vangnet behouden voor de IJsselsteiners die dat nodig hebben. Lees verder

 • Resultaten over 'Hoe denkt IJsselstein over afvalscheiding?'

  12 maart − De resultaten van de enquête op watdenktijsselstein.nl zijn beschikbaar! Bijna duizend mensen hebben de enquête afgerond. Download hier de ruwe resultaten. Lees verder

 • Schriftelijke vragen kasteelpark

  07 maart − De VVD heeft de afgelopen jaren gestuurd op het creëren van een prachtig kasteelpark. Op 8 september 2018 werd het kasteelpark officieel geopend en is het een echte aanvulling op IJsselstein. De VVD IJsselstein heeft schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de afronding van het project kasteelpark en de schade die het kasteelpark heeft opgelopen na de ijsbaan die er enkele weken heeft gestaan. Lees verder

 • Hoe denkt IJsselstein over het afvalbeleid?

  08 februari − Hoe denkt IJsselstein over het afvalbeleid? Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over oud en nieuw IJsselstein

  02 januari − In IJsselstein zijn hulpverleners bekogeld met vuurwerk toen zij op een melding af kwamen dat er een gebouw in brand stond. Daarnaast geeft de Facebook-pagina van Gemeente IJsselstein aan dat er elk jaar een enorme schadepost ontstaat door ‘vuurwerk vandalisme’. De VVD vindt dat onacceptabel! Lees verder

 • College IJsselstein weer op volle sterkte

  13 december − Donderdag 13 december 2018 heeft de raad van IJsselstein ingestemd met het benoemen van wethouder Kees Geldof. Kees neemt de portefeuille over van Anastasia van der Lugt die op 3 december 2018 haar portefeuille ter beschikking stelde. Het college is met de benoeming weer op volle sterkte. Lees verder

 • VVD haalt ervaring naar IJsselstein

  © (c) Sebastiaan ter Burg, ...

  11 december − Kees Geldof wordt door de IJsselsteinse VVD fractie op donderdag 13 december, tijdens de raadsvergadering, voorgedragen als nieuwe wethouder. Lees verder

 • Wethouder Anastasia van der Lugt legt portefeuille neer

  03 december − Op 3 december heeft wethouder Anastasia van der Lugt (VVD) haar portefeuille ter beschikking gesteld. De afgelopen weken is de bestuurlijke integriteit van de wethouder wegens mogelijke belangenverstrengeling met haar bedrijfsmatige activiteiten ter discussie gesteld. Lees verder

 • Begroting 2019 vastgesteld

  10 november − Begroting 2019 is vastgesteld en is nipt sluitend... Lees verder

 • Nieuw college geïnstalleerd en VVD fractie op sterkte.

  07 juni − Anastasia van der Lugt en Bernd Roks (VVD) zijn de nieuwe wethouders in IJsselstein namens de VVD. Samen met LDIJ collegea’s Peter Bekker en Mark Foekema vormen zijn nu samen met burgemeester Patrick van Domburg het College van B&W. Feddo Hartelust neemt de plek in van Anastasia in de raad en de fractie heeft uit haar midden Saskia van Dijk gekozen tot fractievoorzitter. Het college is geïnstalleerd en de VVD fractie is weer op volle sterkte. En nu aan de slag! Lees verder