Raadsvergadering

Voorzitter: De heer P.J.M. van Domburg, burgemeester van IJsselstein
Griffier: Mevrouw H. (Hanan) Khairouni

Live-uitzending


Agenda (start om 20.00 uur)


OPENING

1. Welkom door voorzitter
2. Trekking van voorstemmingsnummer
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen besluitenlijst van vorige de vergadering
5. Lijst van ingekomen stukken / mededelingen


BESPREEKSTUKKEN

6.


HAMERSTUKKEN

7.


VASTE AGENDAPUNTEN

8. Controle op voortgang en uitvoering
9. Startnotities en verkennende debatten


SLUITING