Commissievergadering Ruimte

Plaatsvervangend Voorzitter: Mevrouw S. van Dijk
Griffier: Mevrouw H. Khairouni

Live-uitzending


Agenda (start om 20.00 uur)


OPENING

1. Welkom door de voorzitter
2. Sprekersplein
3. Vaststellen van de agenda
4. Lijst van ingekomen stukken / mededelingen


BELEIDSONDERWERPEN

5. Op verzoek van PvdA: Manifest Bouw en Wonen (Gewest Utrecht), opgesteld door de PvdA afdelingen Woerden, Lopikerwaard en IJsselstein. 
6. Op verzoek van CDA: ingekomen stuk 2.1 Afstootstrategie Vastgoed Gemeente IJsselstein
7. Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2021 RMN


VASTE AGENDAPUNTEN

8. Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
9. Terugkoppeling verbonden partijen
10. Voortgang Omgevingswet


SLUITING