Bas van Rooijen


Bas (1999) is in het dagelijks leven student Bestuur & Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Op de studie is hij vaak bezig met grote vraagstukken die op mondiaal, nationaal, provinciaal en lokaal niveau plaatsvinden. Als raadslid voor de VVD IJsselstein zet hij zijn tanden graag in lokale vraagstukken die te maken hebben met het verkeer, duurzaamheid/milieu, ruimtelijke ordening en wonen.

Bas is van mening dat er niet alleen gesproken moet worden over jongeren, maar vooral met jongeren. De gemeenteraad moet een goede afspiegeling zijn van de IJsselsteinse samenleving. Hij vindt het belangrijk dat je als volksvertegenwoordiger niet alleen in de weken voor de verkiezing zichtbaar bent, maar juist het hele jaar door toegankelijk bent voor alle IJsselsteiners.


Zijn liefde voor de stad IJsselstein is erg groot. "In de hele stad is de historie terug te vinden, dat moeten we koesteren." Voor jongeren is onze historische stad een mooie plek om te wonen: het openbaar vervoer naar Utrecht is goed, er zijn mooie verenigingen om bij aan te sluiten en de binnenstad dient in de avonduren als gezellige ontmoetingsplek voor een drankje. Echter, zijn er door een woningtekort weinig woningen voor jongeren, dat maakt het lastig om te blijven wonen in onze mooie stad. De komende jaren moet er fors worden ingezet op allerlei soorten woningbouw, waaronder die voor studenten en starters. Daar maakt Bas zich in de raad hard voor.


NaamBas van Rooijen 
Geboortedatum 28-10-1999 
Portefeuilleverdeling
1: Verkeer en Mobiliteit, Wonen, Hondenbeleid, Beheer en Onderhoud gebouwen & Omgevingswet
2: Parkeren, Duurzaamheid en Milieu, Openbare Ruimte en Groen, Citymarketing & RMN
Partijervaring 2018 - heden: Gemeenteraadslid
2018: Commissielid
2017 - 2018: Fractie-assistent 
Opleiding(en) Bestuur- & Organisatiewetenschap bij Universiteit Utrecht 
NevenfunctiesLeiding Scouting bij St. Nicolaas IJsselstein
Vrijwilliger bij Stichting IJVO
Woont in IJsselstein sinds 1999