Kees Duijvelaar

IJsselstein telt steeds meer senioren zoals Kees (1952). Senioren die actief meewerken aan een veilig en vertrouwd IJsselstein. Senioren die goed voor zichzelf én goed voor anderen zorgen. Voor hen wil Kees * voldoende passende woonruimte * bereikbare sociale, educatieve, recreatieve voorzieningen * zorgvoorzieningen in de buurt of aan huis * veilige, brede, goed verlichte stoepen en fietspaden *  passend openbaar vervoer in de regio.

Klimaatverandering wordt merkbaar in de vorm van wateroverlast, droogte en bodemdaling. Kees wil dat bij de (her)inrichting van woonwijken en buitengebied wordt gezorgd voor voldoende waterbegings- en afvoercapaciteit.

Juiste en tijdige informatie is waar het in transparant openbaar bestuur om draait. Kees heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van informatieveiligheid. Informatie van de gemeente moet betrouwbaar zijn. Anderzijds moet de gemeente er voor instaan dat informatie die aan haar wordt toevertrouwd, niet in verkeerde handen valt en de privacy van inwoners schaadt. 

NaamKees Duijvelaar
Geboortedatum 15-1-1952
Portefeuilleverdeling1: Financiën & Belastingen
Partijervaring 2018 - heden: Gemeenteraadslid
2016 - heden: Lid van Utrechts Senioren Netwerk
2014 - 2018: Commissielid
2010 - 2014: Gemeenteraadslid
2007 - 2010: Lid van afdelingsbestuur VVD IJsselstein 
Opleiding(en) Rechten bij Erasmus Universiteit
Economie bij HEAO Eindhoven 
Nevenfuncties

Voorzitter KBO bij Afd. IJsselstein
Secretaris bij VvE Poort van Zuid
Lid van Werkgeverscommissie bij Gemeente IJsselstein
Voorzitter van de werkgroep Planning & Controle bij Gemeente IJsselstein

Woont in IJsselstein sinds 2000