Bernd Roks

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuurd van de gemeente. Het college bereidt beslissingen van de raad voor en voert deze uit. Ook stelt het college beleidsregels op en besluit tot privaatrechtelijke rechtshandelingen.

De portefeuille van wethouder Roks bestaat uit:

 • Vierde locoburgemeester
 • Dossier UW
 • P&O
 • WerkwIJSS
 • Werk en Inkomen
 • Participatie banen
 • Welzijn
 • Wmo
 • Sociaal domein
 • Jeugd
 • GGD
 • Seniorenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Onderwijs


Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd
Voorzitter DB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Lid DB UW Samenwerking
Lid AB GGD-regio Utrecht (GGDrU)
Lid AB WerkwIJSS
Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt
Lid RvT YWCC te Hilvarenbeek (bezoldigd)
Lid RvT PCO te Etten-Leur (onbezoldigd)