Bernd Roks

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuurd van de gemeente. Het college bereidt beslissingen van de raad voor en voert deze uit. Ook stelt het college beleidsregels op en besluit tot privaatrechtelijke rechtshandelingen.

De portefeuille van wethouder Roks bestaat uit:

 • Vierde locoburgemeester
 • Dossier UW
 • P&O
 • WerkwIJSS
 • Werk en inkomen
 • Participatie banen
 • Welzijn
 • Wmo
 • Sociaal domein
 • Jeugd
 • GGD
 • Seniorenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Onderwijs

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigdVoorzitter DB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Lid DB UW Samenwerking
Lid AB GGD-Regio Utrecht
Lid AB WerkwIJSS