Luuk Nagtegaal

Luuk (2001) woont al zijn hele leven in IJsselstein in de wijk Achterveld. Hij studeert Bestuur- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Hij is erg geïnteresseerd in voetbal en heeft dan ook lang gespeeld in het shirt van VVIJ. Luuk houdt zich voor de VVD bezig met wijkgericht werken, het sociaal & jeugd team, de tegenprestatie bijstand, jongerenparticipatie & kunst, cultuur & sport.

Luuk is van mening dat alle jongeren de kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen. ‘’Wij jongeren genieten van het leven, hebben ambitie en zijn de generatie voor en van de toekomst.’’ Hij is daarom ook van mening dat IJsselstein een aantrekkelijke stad voor studenten en starters moet zijn en al is. "De goede verbinding met Utrecht maakt het aantrekkelijk voor deze groep." Er moet de komende jaren flink ingezet worden op woningbouw. Luuk maakt zich er hard voor dat de studenten- en starterswoningen hier niet vergeten worden.

Luuk wil door het verbinden van de theorie met de praktijk, gericht op nut en efficiëntie, midden in de maatschappij, IJsselstein voor zowel jong als oud een veilige, gezellige en gezonde stad maken. Per september 2020 is Luuk ook fractiesecretaris geworden.

Naam
Luuk Nagtegaal
Geboortedatum
5-7-2001
Portefeuilleverdeling 1: Wijkgericht werken, Sociaal en Jeugd team, Tegenprestatie bijstand & Jongerenparticipatie 
2: Kunst, Cultuur & Sport
Partijervaring
2020 - heden: Fractiesecretaris
2019 - heden: Commissielid
2018 - 2019: Fractie-assistent
Opleiding(en)
Bestuur- & Organisatiewetenschap bij Universiteit Utrecht
Nevenfuncties

Verkoopmedewerker bij Jumbo De Clinckhoeff

Voorzitter Weekendje Weg Commissie bij studievereniging Perikles

Woont in IJsselstein sinds
2001