Eveline Schell

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuurd van de gemeente. Het college bereidt beslissingen van de raad voor en voert deze uit. Ook stelt het college beleidsregels op en besluit tot privaatrechtelijke rechtshandelingen.

De portefeuille van wethouder Schell bestaat uit:

 • Vierde locoburgemeester
 • P&O 
 • Stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS) en
  Stichting Schoonmaakwerk (WerkwIJSS Schoon)
 • Werk en inkomen 
 • Participatie banen 
 • Welzijn 
 • Wmo 
 • Sociaal domein 
 • Jeugd 
 • GGD 
 • Seniorenbeleid 
 • Vrijwilligersbeleid 
 • OnderwijsNevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd
 • Lid van het DB en AB WIL
 • Lid AB GGD-regio Utrecht
 • Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL)