Nieuws uit Provinciale Staten februari

De VVD-Statenfractie Utrecht zet zich met 9 Statenleden en één gedeputeerde plus een fractieassistent dagelijks in voor alle inwoners van de provincie Utrecht. De afgelopen jaren heeft de fractie stevig ingezet op de regionale kenniseconomie, bereikbaarheid en waterveiligheid. Dit alles zonder hogere lasten voor de Utrechtse inwoners en bedrijven. De aanpak van leegstand van kantoren is een onderwerp waar de fractie zich nu op richt. Op 1 februari 2016 is het Thematisch Structuurplan Kantoren vastgesteld door Provinciale Staten.

In de provincie Utrecht staat ruim 1 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Toch willen veel gemeenten nieuw gaan bouwen. De redenatie is dat de aantrekkende economie het probleem vanzelf oplost. De provincie Utrecht heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zowel voor mensen als bedrijven door haar centrale ligging, sterke economie, de aanwezigheid van vele kennis- en zorgcentra en een ruim aanbod van unieke en beleefbare landschappen. Toenemende leegstand van kantoren vormt hiervoor een bedreiging. De vraag naar kantoorruimte is de laatste jaren sterk afgenomen. Niet alleen tijdelijk vanwege de crisis, maar de vraag zal ook in de toekomst verder afnemen als gevolg van nieuwe manieren van werken.

Met de vaststelling van het Thematisch Structuurplan Kantoren (TSK) kondigt de provincie aan dat zij zal gaan snijden, daar waar nodig, in bestaande bestemmingsplannen die nog nieuwe kantoren mogelijk maken. Hiervoor gebruikt de provincie een inpassingsplan. Gemeenten hebben nog anderhalf jaar de tijd om nieuwbouwplannen voor kantoren te verwezenlijken. Daarna wordt het provinciale inpassingsplan van kracht.


VVD Provinciale Staten Utrecht