Nieuws van onze wethouder, maart

Voor de zomer zijn de voormalige bibliotheek en Rabobank gesloopt. Na de bouwvak wordt gestart met de nieuwbouw. Eind 2017 wordt 2.400 m² nieuw winkelvloeroppervlak opgeleverd in de binnenstad van IJsselstein. Het college heeft de strategische keuze gemaakt om de bouw aan de Schuttersgracht op te knippen in drie fasen. Eerst op de plaats van de oude panden en het Koningshof, vervolgens de Molenstraat en nadien de kadebebouwing.

Hierdoor kan nu worden gestart met de bouw. Geen hypotheekverstrekker en investeerder geven groen licht als niet 70% van het plan verhuurd is. Door de kadebebouwing (800 m2) in een later stadium te realiseren, halen we nu die 70% ruim, en kunnen beide panden worden gesloopt. Een doorbraak. 

Oplevering eind 2017

Natuurlijk is al eerder voortvarend over de voortgang van de Schuttersgracht gesproken. De omstandigheden zijn echter ten positieve gekeerd. De bezwaren die op de plannen werden ingediend, zijn weggenomen. De omgevingsvergunning is hierdoor eind 2015 onherroepelijk geworden. De bouwbrug kon worden aangelegd, de sloper is geselecteerd en de staat van de bestaande bebouwing is opgenomen. De Schuttersgracht wordt opnieuw ingericht. Concreet: eind 2017 vindt de oplevering plaats. 

Gevarieerde toevoeging winkels

Door de eerdere knip naar twee fasen (in 2015 besloten), werd voorkomen dat de Action de stad uit moest tijdens de verbouwing. In de tussentijd werden de plannen op maat uitgewerkt voor de potentiële huurders. Om niet telkenmale in een net wel/net niet discussie uit te komen, is de knoop doorgehakt. Die binnenstad moet worden opgeknapt. Die winkels hebben we keihard nodig om voldoende interessant te zijn voor de funshopper. Drie modezaken, food, delicatessen en bloemen. Het is een gevarieerde toevoeging en aansluitend kan worden doorgepakt met de tweede fase. 

Project van lange adem

Artica heeft een lange adem. De eerste gesprekken startten met toenmalig VVD-wethouderTheo Metaal. Spraken we toen al niet over de Anna van Burenflats en het Groene Kruisgebouw? Na de val van het toenmalige college kwam er enkele maanden een college van accenten en kwam het plan op achterstand. Het hele Schuttersgrachtplan werd stil gelegd. In de perioden van VVD-wethouder Frans Cremer is het herpakt en in de vorige collegeperiode van VVD-wethouder Rob de Vries kon de nieuwe bibliotheek en Rabobank worden opgeleverd. Allemaal stappen vooruit! De wereld van binnensteden en detailhandel verandert om ons heen, terwijl de druk op onze vierkante meters in de binnenstad hoog blijft. Een historische binnenstad omgeven door groene stadsparken en een gevarieerd winkelaanbod. IJsselstein heeft zo'n florerende binnenstad keihard nodig.