Voorstellen VVD tijdens algemenebeschouwingen

Op donderdag 1 september heeft de VVD tijdens de raadvergadering voorstellen ingediend voor een veiliger, bereikbare en mooier IJsselstein zonder daarbij de belastingen te verhogen. Waaronder een voorstel voor meer BOA's (toezicht) op de loop en sloop routes in de weekenden, concrete plannen voor woningbouw starters en een pilot van gratis parkeren in de parkeeregarages. De vergadering werd geschorst vanwege staking van stemmen (11 tegen 11) voor de pilot parkeren. Stemming over alle voorstellen wordt hervat op 22 september.

Zie bijlage voor de spreektekst van fractievoorzitter Anastasia van der Lugt,

Zie bijlage voor amendement alternatief parkeerbeleid en piot  (incl. toelichting en onderbouwinig).

VVD, LDIJ en SP kwamen tijdens de raad, na een lang proces van voorbereiding, met een gezamenlijk voorstel om het 1e 2uur betaald parkeren gratis aan te bieden in de parkeergarages Eiteren en Overtoom in vorm van een pilot voor twee jaar.  Met als doel te kunnen aantonen dat het gratis parkeren bijdraagt aan:

  • Autoluwe binnenstad (parkeren in garages is aantrekkelijk)
  • Meer bezoekers in de binnenstad, juist van buiten IJsselstein

De andere partijen willen liever eerst een onderzoek of zien geen problemen voor de bewoners en ondernemers van IJsselstein. IJsselsteiners en ondernemers vragen om actie, niet om een onderzoek waarmee geen gedrag en feiten worden gemeten.   De stemming zijn gestaakt vanwege een gelijk aantal stemmen. 11 voor (LDIJ, VVD en SP) en 11 tegen (D66, CDA, GroenLinks, PVDA en CU).  Donderdag 22 september worden alle voorstellen opnieuw in stemming gebracht.