Pilot aanpak parkeerproblematiek. Raad zegt nee.

Plan voor pilot 1e 2 uur gratis parkeren in parkeergarage is geblokkeerd door D66, CDA, GroenLinks, PvdA en CU.

VVD, LDIJ en SP kwamen tijdens de raad, na een lang proces van voorbereiding, met een gezamenlijk voorstel om het 1e 2uur betaald parkeren gratis aan te bieden in de parkeergarages Eiteren en Overtoom in vorm van een pilot voor twee jaar.  Met als doel te kunnen aantonen dat het gratis parkeren bijdraagt aan:

  •  Autoluwe binnenstad (parkeren in garages is aantrekkelijk 
  • Meer bezoekers in de binnenstad, juist van buiten IJsselstein

De andere partijen willen liever eerst een kostbaar onderzoek of zien geen problemen voor de bewoners en ondernemers van IJsselstein. IJsselsteiners en ondernemers vragen om actie, niet om een onderzoek waarmee geen gedrag en feiten worden gemeten.  

 We hebben voorgesteld een pilot van 2 jaar waarin de eerste twee uur in de parkeergarages wordt aangeboden en worden de tijden waarop er betaald moet worden gelijkgetrokken met het regime van straatparkeren. VVD, LDIJ en SP gaan er van uit  dat de parkeergarages door deze maatregelen beter benut worden doordat er meer bezoekers naar de stad komen, die geld uitgeven. Gratis parkeren verleidt bezoekers te parkeren in de parkeergarages.

Ook een aantal structurele maatregelen voor waaronder de eerste vergunning voor bewoners en mantelzorgers gratis aan te bieden, waren onderdeel van het voorstel.

Tijdens de pilot wordt gemeten of het gratis aanbieden van de eerste twee uur bijdraagt aan meer bezoekers in de binnenstad en verlaging van de parkeerdruk voor bewoners. “Regelmatig moeten IJsselsteiners geïnformeerd worden over de voortgang. Is het niet succesvol en leidt het niet tot meer bezoekers en inkomsten voor IJsselstein, begrijpt iedereen in IJsselstein dat het financieel niet verantwoord is, na de pilot door te gaan met gratis parkeren. Maar als de pilot succesvol blijkt te zijn,  willen we samen met lokale ondernemers op zoek naar structurele financiering”, aldus de VVD woordvoerders Bas van der Horst en Tom Zoethout . Een toekomstige reclamezuil langs de A2  zou ook voor die structurele dekking zorgen.

Het voorstel (zie bijlage) heeft het helaas niet gehaald.  De stemming is met 12 tegen 10 verworpen. De kosten bedragen voor de pilot van twee jaar een half miljoen. Een hoop geld, maar het zijn middelen die de gemeente incidenteel extra te besteden heeft. Dus leidt dit niet tot extra kosten voor inwoners van IJsselstein.