VVD wethouder Huib Veldhuijsen treedt terug

Wethouder Huib Veldhuijsen (VVD) van IJsselstein heeft dinsdag 24 januari zijn portefeuille ter beschikking gesteld.

Op donderdag 10 november jl. werd de gemeenteraad verrast met een winstwaarschuwing over kosten van UW samenwerking, de ambtelijke samenwerking tussen IJsselstein en Montfoort, vlak voordat de begroting zou worden vastgesteld. Tijdens de behandeling van de voortgang op dit dossier gaven de antwoorden van het College van Burgemeester en Wethouders de raad nog geen volledig vertrouwen op een goede afloop en was er vanuit de partijen kritiek op het gevoerde proces.   

In zijn verklaring stelt Huib Veldhuijsen: 'Het is van groot belang voor de ambtelijke organisatie, en daarmee voor IJsselstein, dat het voorstel in de raad tot een afgewogen besluit leidt. Ik wil niet dat het terugkijken op de timing van het proces, dit besluit in de weg zit, daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid'.

De Fractie van de VVD begrijpt de beslissing van de wethouder Huib Veldhuijsen en heeft hier respect voor. Fractievoorzitter Anastasia van der Lugt: ‘’ Tegelijkertijd betreuren wij zijn vertrek. Wij kennen Huib als een betrokken en bevlogen wethouder met hart voor onze stad. Zijn vertrek dwingt respect af’’. 

Wethouder Veldhuijsen had naast bedrijfsvoering, economische zaken, ruimtelijke ordening, stadsmarketing en mobiliteit in zijn portefeuille. Veldhuijsen: 'Ik kijk vol trots terug op de processen waarmee samen met de ondernemers, betrokken inwoners en de gemeenteraad onder meer de economische visie, de mobiliteitsagenda, de BIZ en het marketingplan voor IJsselstein tot stand zijn gekomen. De ondernemers mogen er op vertrouwen dat het stadsbestuur hier adequaat verdere invulling aan geeft.'

Huib Veldhuijsen kwam in 2006 in de gemeenteraad voor de VVD. Sinds 2014 was hij wethouder.

Het is nog niet bekend wie Huib Veldhuijsen opvolgt als Wethouder. De Fractie van de VVD wil eerst met de coalitiepartners D66 en het CDA om de tafel om de huidige situatie te bespreken voordat er nagedacht kan worden over de opvolging.  ‘’ Het algemeen belang van IJsselstein staat voorop. Daarvoor is een stabiel stadsbestuur nodig dat kan rekenen op oplossingsgerichte coalitie en een slagvaardig college’’, aldus fractievoorzitter Anastasia van der Lugt.