D66 stopt coalitie met VVD

IJsselstein - De coalitie van D66, VVD en CDA is gevallen. D66 wil uitsluitend door met de coalitie als de eerder opgestapte wethouders herbenoemd worden. Het CDA volgt D66 hierin. De VVD vindt herbenoeming van deze wethouders niet uit te leggen na het eerder opstappen van het volledige college voor het financiële debacle van de samenwerking tussen Montfoort en IJsselstein. Dit heeft ertoe geleid dat D66 de coalitie heeft opgeblazen.

De VVD-fractie wilde in het kader van bestuurbaarheid van de stad door met de samenwerking met D66 en het CDA en staat inhoudelijk nog steeds achter het coalitieakkoord. D66 en het CDA hebben herbenoeming van de eerder opgestapte wethouders als voorwaarde gesteld voor een doorstart van de coalitie. De VVD vindt het echter onacceptabel om na de recente gebeurtenissen weer dezelfde namen als kandidaat wethouder naar voren te schuiven. D66 houdt vast aan haar eigen wethouder en stopt daarom de coalitie met VVD.

Het hele college is volgens de VVD verantwoordelijk voor het financiële debacle binnen de ambtelijke organisatie.

‘’Het algemeen belang van IJsselstein staat voorop. Daarvoor is een stabiel stadsbestuur nodig dat kan rekenen op een oplossingsgerichte coalitie en een slagvaardig college. Het is dan volstrekt ongeloofwaardig als de opgestapte wethouders weer plaats gaan nemen in een nieuw College van B&W. Het mag geen poppenkast worden waarin eerst de gordijntjes dicht gingen en daarna vrolijk weer open.  Het is teleurstellend dat D66 en het CDA vasthouden aan huidige wethouders. Dit is niet uit te leggen aan de IJsselsteiners. Eigen poppetjes zijn voor D66 en het CDA belangrijker dan het belang van IJsselstein.’’ aldus fractievoorzitter Anastasia van der Lugt.

Bij een mogelijke doorstart was het voor de VVD belangrijk dat er ook duidelijke afspraken gemaakt zouden worden over enkele zware dossiers voor het laatste jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Zo verdienen de IJsselsteiners volgens de VVD duidelijkheid over hoe de ambtelijke organisatie wordt vormgegeven en verwachten zij een deugdelijk financieel beleid ten aanzien van schoolgebouwen met het oog op het structureel dalend aantal leerlingen.

Bovendien vindt de VVD grootschalige woningbouw in het buitengebied onacceptabel, waar het CDA en D66 dit wel ziet zitten. En zolang de huidige problemen rondom doorstroming van verkeer en de bereikbaarheid van IJsselstein niet worden aangepakt ook volstrekt onrealistisch en onverantwoord.

De VVD vindt het teleurstellend dat D66 de samenwerking heeft beëindigd en daarmee de mogelijkheid om gezamenlijk tot besluitvorming te komen voor de stad IJsselstein heeft uitgesloten.

De VVD-fractie blijft zich altijd inzetten voor IJsselstein en zoekt daarbij in de komende periode samenwerkingen met andere partijen in de gemeenteraad. Hierbij is een verantwoord financieel beleid voor de VVD de basis voor het totale gemeentelijk beleid.