9 maart nieuwe college geïnstalleerd. Van der Lugt stelt 3 vragen

In de raad van 9 maart jl. werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en het nieuwe college geïnstalleerd. Fractievoorzitter van de VVD, Anastasia van der Lugt ,hield een betoog waarin drie vragen centraal stonden. 1. Waarom hebben de fracties van D66 en CDA hun wethouders Van Beukering en Van den Berg de beslissing laten nemen om hun portefeuilles ter beschikking te stellen? 2. Hoe kunnen wethouders die hun portefeuille ter beschikking stellen weer terugkomen alsof er niets aan de hand is? 3. Hoe kan het dat GroenLinks en de SP in de raad van 2 februari jl. een motie van wantrouwen tegen het college ondertekenen en enkele weken later het bestuursakkoord, waar ze drie jaar lang oppositie tegen hebben gevoerd, omarmen en vervolgens plaatsnemen in datzelfde college.

Voor de VVD had vooraf overleg moeten plaatsvinden tussen raad en college, alvorens deze drastische stappen te nemen. Het 1,5 miljoen tekort op UW samenwerking roept uiteraard vragen op en deze zullen ook beantwoord moeten worden in het onderzoek wat al aangekondigd is. De goede performance van de beide wethouders stond niet ter discussie en op inhoud had de coalitie elkaar gevonden.

Uiteindelijk heeft het ter beschikking stellen van de portefeuilles tot veel commotie en een coalitiebreuk geleid. En dat betreuren wij. Voor de VVD blijft staan dat de raadsvoorstellen beoordeeld zullen worden op inhoud en op wat het beste is voor IJsselstein. 

Klik hier en download de volledige tekst van het betoog van Anastasia