IJsselstein op slot

VVD IJsselstein heeft met verbijstering kennis genomen van de ontstane situatie veroorzaakt door het vertrek van het CDA uit de coalitie. Het is D66 wederom niet gelukt om de coalitie bij elkaar te houden. Was het eerst de VVD die volgens D66 niet voldeed, nu heeft ook het CDA afgedaan. En dit alles wordt door een persbericht, verstuurd door de gemeente IJsselstein, met een venijnige toon richting oud wethouder Van den Berg naar onze inwoners gecommuniceerd.

Is dit nog uit te leggen aan onze inwoners?  
Wanneer de wethouder - die juist was aangesteld om de samenwerking met Montfoort (UW samenwerking) uit de modder te trekken - vertrekt, kun je je afvragen wat je dan gaat doen: nadenken over wat je zelf niet goed hebt gedaan of modder nagooien. De resterende coalitie heeft gekozen voor dat laatste en de modder verruild voor stenen…
Dus inwoners van IJsselstein: wij begrijpen daar ook niets van.
 
De basis voor samenwerking in dit college is weg. Er is te weinig vertrouwen om samen de politieke opdracht van de raad te vervullen. Montfoort maakt zich terecht ook zorgen over hoe het nu verder moet. Over UW samenwerking komen binnenkort enkele belangrijke documenten op tafel. De benchmark, kort gezegd een vergelijking van vergelijkbare samenwerkingen in Nederland en de bestuurskrachtmeting, die gaat over hoe ons college functioneert. En als er wat IJsselstein betreft voldoende basis is om door te gaan, moeten we een andere verdeling van de kosten gaan afspreken. Nu betaalt IJsselstein 72% over alle (ook niet gezamenlijke) kosten en Montfoort maar 28%.
 
De VVD wil vasthouden aan de goede volgorde: eerst behandeling van het raadsrapport in commissie bestuur van 7 september. Vervolgens de presentatie van de benchmark en de bestuurskrachtmeting op 14 september. Daarna de bespreking van de financiële stukken inzake de begroting van UW samenwerking en de consequenties in een meerjarenperspectief voor IJsselstein en dan afsluitend de raadsvergadering van 21 september a.s. waarin deze raadsstukken door de gemeenteraad worden besproken.
 
De arrogante reactie van de overgebleven coalitie partners op het vertrek van de CDA fractie en hun wethouder illustreert het onvermogen tot zelfreflectie. Het gebrek aan leiderschap zet IJsselstein op slot. De VVD acht het huidige college verantwoordelijk voor de impasse waarin de stad terecht is gekomen. De raad is nu aan zet.