En nu IJsselstein snel van het slot!

De VVD vindt het niet kunnen dat voor de 2de keer deze raadsperiode dat het college opstapt. Hierdoor voorkomen de wethouders dat zij verantwoording afleggen over hun beleid van de afgelopen 6 maanden rondom UW samenwerking. Zonder enige vorm van zelfreflectie werd de raad door het gehele college geschoffeerd. Het was een onwaardig schouwspel waarbij de raad werd verweten het niet over de inhoud te hebben, maar over de personen. Als je terugkijkt naar gestelde vragen, moties en amendementen en de vergaderingen terugluistert, blijkt dit nergens uit. We begrijpen de emotie, maar dit is simpelweg niet de waarheid.

Stof afkloppen en door!

De VVD wil een betaalbare basis op orde hebben in UW samenwerking. Dus er moet niet meer geld bij, maar er zal eerder moeten worden bezuinigd zodat we kunnen investeren in onze stad! Er is veel te doen, maar nu even minder geld voor. Voor de VVD moeten we zeker niet meer geld gaan ophalen bij de burgers, zoals het verhogen van de OZB. Wij kijken uit naar een zakencollege zonder politieke kleuring, die komend half jaar de basis op orde gaat brengen en rust in de ambtelijke organisatie. En natuurlijk willen wij daar graag onze bijdrage aan leveren. IJsselstein kan rekenen op onze daadkracht en, waar nodig, het inzetten van stevige maatregelen.

Nog even terughalen…

De fractie van de VVD was verbaasd dat de resterende wethouders van het college van D66, SP en GL zijn opgestapt. Slechts enkele momenten voor het debat over het raadsonderzoek UW Samenwerking waarin nou juist een uitgelezen kans lag om de visie van het college te geven. De raad was “zuur”. En als dat zo zou zijn, stap je dan op? Waarschijnlijk zijn met ons alle IJsselsteiners ook verbaasd… 

Daarmee kwam een einde aan een gelegenheidscoalitie die in februari ‘17 ontstond, nadat D66 en CDA aangaven zonder de VVD verder te willen. (Lees hier het artikel)

Ontwerp UW samenwerking klopt

Het raadsonderzoek wees uit dat het gebouw van UW Samenwerking wel goed in de steigers is gezet, de functies zijn goed beschreven alsook de processen. Het is alleen niet zo geïmplementeerd en uitgevoerd. Er werden onder andere steeds meer externen aangetrokken, de kosten schoten omhoog, maar ondertussen is de kwaliteit sterk achteruit gegaan. De OR heeft hier de bestuurders ook steeds op gewezen en dat het voor de ambtenaren in het proces zo heel moeilijk werken is.

Bestuur klopt niet

De coalitiepartijen verweten de VVD en het CDA dat zij aan de wieg van UW Samenwerking stonden en dat zij verantwoordelijk waren voor het resultaat. De wethouder van de VVD had echter in januari ‘17 zijn verantwoordelijkheid al genomen door zijn portefeuille ter beschikking te stellen. Voor alle duidelijkheid: dat was het gevolg van enerzijds een reeds ingeboekte besparing, wat uiteindelijk juist meer dan 5 ton extra kosten bleek en, anderzijds, door uitblijven van rapportages, verantwoordingen en ongemandateerd inhuren van externen binnen UW samenwerking. Kortom: het ging niet over het ontwerp en processen. Hier heeft het bestuur gefaald en dat was voor de VVD wethouder de reden zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat zijn de feiten.

Financieel fiasco

De VVD heeft in februari al aangegeven geen vertrouwen te hebben in een coalitie die wel met nieuwe voorstellen kwam, maar ten koste van de woonvisie, die cruciaal is om te weten wat we waar voor welke doelgroep willen bouwen. En juist dit werd naar de toekomst verwezen! IJsselstein ging op dat moment op slot en de financiën zijn achteruit gehold. 

IJsselstein, stond in 2014 op de 2e plek van de ‘financieel gezondste gemeenten’ van de provincie. Maar nu dreigen we onder financieel toezicht te komen:

  • Er moet in 2017 1,1 miljoen extra naar UW samenwerking en
  • In 2018 nog eens 2,6 miljoen extra!

Dit kan IJsselstein niet betalen en het college wilde deze rekening bij de inwoners van IJsselstein leggen. Dat vinden wij onacceptabel. Er een financieel drijfzand van maken en de rekening daarvoor bij de IJsselsteiners neerleggen? Nu wordt het inderdaad persoonlijk: Wij IJsselsteiners zouden hier letterlijk ‘het kind van de rekening’ van worden!

Dit was voor de VVD de reden om naar aanleiding van de uitkomsten van het raadsonderzoek een motie van wantrouwen neer te leggen tegen het college van B&W. Dit kon en mocht niet zo doorgaan en dat hebben we duidelijk uitgelegd in de raadsvergadering van 21 september. (Download hier de spreektekst)

We moeten door!

De VVD wil graag vooruit, puin ruimen en orde op zaken stellen. Dus willen we graag bijdragen aan een zakencollege waarbij een aantal experts op de belangrijkste onderwerpen UW Samenwerking, financiën op orde en het Sociaal domein aan de slag gaan. Dit willen wij, los van politieke kleuring, middels een zo groot mogelijke raadsbreed gedragen opdracht. 

Het is crisis, dus snelheid is noodzakelijk, maar wel zorgvuldig en degelijk met goede voortgangsrapportages op de belangrijkste meetitems. En ja, dit moeten we samen doen. 

Dus tranen uit de ogen want het is wel een kwestie van vallen, opstaan en weer doorgaan. Want aan gisteren kunnen we niets meer doen, wel aan vandaag en morgen. En dit moet samen in IJsselstein en samen met Montfoort, als we het over UW hebben.

Wat ons betreft moet dat en kan dat ook! Het ging en gaat de VVD niet over personen, dus de partijen die zich er overheen kunnen zetten, zouden wat ons betreft mee aan de touwen moeten. We varen nog, maar scherp aan de wind en met een fikse scheur in het grootzeil.

Kracht en daden

Ook willen we rust voor onze ambtelijke organisatie met een gedegen discussie over de toekomst van UW samenwerking in oktober. Wij willen dat lopende dossiers zo veel mogelijk door kunnen gaan en dat eerdere besluiten worden uitgevoerd. Dus zien wij uit naar de oplevering van projecten zoals woningbouw op de Poortdijk (voor jongeren, ouderen en mensen met specifieke behoeften), de renovatie van Panoven en Eiteren -waaronder de fietsstraat-, nieuwe bestrating van de binnenstad, de oplevering van het stadspark, de schuttersgracht en een krachtige inzet op wijkgericht werken. IJsselstein kan weer van het slot af.