Laat van je horen op WatDenktIJsselstein.nl

Iedere dag een nieuwe vraag over belangrijke onderwerpen en vraagstukken voor IJsselstein. Laat iedere dag even van je horen.

Op watdenktijsselstein.nl stellen we iedere dag een vraag over onderwerpen aan de IJsselsteinse inwoners, wat zij hiervan denken. De resultaten gebruiken we om bepaalde onderwerpen zwaarder of minder zwaar in te zetten in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Iedere dag, in ieder geval tot 31 december 2017, stellen we een nieuwe vraag.

De thema's die aan de orde komen zijn:

 • Je veilig voelen
 • Meedoen
 • Recreatie
 • De gemeente
 • Duurzaamheid
 • Ondernemen
 • Onze binnenstad
 • Onze scholen
 • Onze wijken
 • Verkeer en
 • Wonen

Laat van je horen door iedere dag even naar watdenktijsselstein.nl te gaan!