Nieuwe school op Touwlaan

Donderdag 09-11-2017 heeft de raad van IJsselstein besloten tot het bouwen van een multifunctionele accommodatie (MFA) op de Touwlaan. In deze school zullen de Nicolaasschool en de Fatima school zich gaan vestigen.

In 2014 stond de Fatimaschool op de lijst voor een grondige renovatie, omdat er al sprake was van een samengaan van meerdere scholen werd besloten de renovatie uit te stellen tot nader besluit. In aanvang zouden de Fatimaschool, de Touwladder en de Groenvlietschool zich samen vestigen in de MFA. Doordat het leerlingen aantal sneller dan verwacht daalde besloot de Groenvlietschool voor de zomer van 2017 niet mee te gaan in de MFA maar zich aan te sluiten bij de Pijler in zenderpark. De Touwladder zal per schooljaar 2018-2019 gaan fuseren met De Trekvogel in achterveld mits de medezeggenschapsraad instemt.


Hierdoor liep het besluit wat vertraging op en heeft stichting Trinamiek gekozen voor het samenvoegen van de Fatima en de Nicolaasschool. Met zo'n 450 leerlingen zullen zij naar alle verwachting in 2019-2020 het nieuwe pand betreden. De VVD is blij met dit besluit! De Fatima school kampt al langer met ruimte tekort. In juni trok de VVD nog aan de bel omdat wij klachten kregen van ouders. Zolang de bouw duurt zal de Fatimaschool zijn intrek nemen in het lege pand van de Groenvlietschool.


Tijdens de vergadering vroeg de VVD aandacht voor de veiligheid van de kinderen. Rondom de Touwlaan zullen diverse bouwprojecten gaan plaatsvinden en afsluiten van de Touwlaan is geen optie.

Qua financiën zag de VVD wat gemiste kansen. De gemeentefinanciën verkeren in zwaar weer. In het integraal plan voor schoolhuisvesting staan voor de komende 4 jaar nog 3 projecten op de lijst. Slim omgaan met kansen zoals woningen op de school of zoeken naar een commerciële investeerder voor het deel van het pand voor de kinderopvang zijn niet ingezet. Bovendien heeft de VVD aangegeven dat het bedrag van 5.944.000 maximaal is. De bouwheer Trinamiek moet voor dit bedrag zorgen dat de school er energieneutraal komt te staan.

De VVD feliciteert alle leerlingen van de Fatimaschool en Nicolaaschool met dit besluit!

Saskia van Dijk, Raadslid VVD