VVD kiest voor oorspronkelijk plan Oranje Nassaukades – Eiteren

De gemeenteraad heeft donderdag 9 november ingestemd met het planmodel met uitsluitend woningbouw op de locatie Eiteren.

De CDA fractie had het initiatief genomen voor het realiseren van een passanten haven. Maar kreeg hiervoor geen meerderheid. De raad houdt vast aan het oorspronkelijke plan. De VVD kiest voor oorspronkelijke plan, namelijk woningbouw.

Onze argumentatie:

Deelgebied Oranje Nassaukades – Eiteren ligt wat de VVD betreft al veel te lang braak;.

Voor het aanleggen van een passantenhaven zou opnieuw bestemmingsplanprocedure van tenminste 1,5 jaar moet worden  doorlopen. En dan staat er nog niks.;

Het doet geen recht aan de IJsselsteiners, die al erg lang tegen dit braakliggend stuk grond aankijken;

Kosten voor initiatief passanten haven. Bijna 1,5 miljoen euro. En dit nog los van de  structurele beheerkosten en verdere onderhoud.

Wegbewijzering Sloepen

De VVD is zeker niet tegen het idee om IJsselstein beter bereikbaar te
maken via het water.  Er zijn nu misschien wel meer opties dan we in eerste instantie zien, om  IJsselstein toegankelijker en gastvrijer te maken voor bezoekers van
IJsselstein via het water.

Voorbeeld is meer wegbewijzering voor  sloepen. Die kunnen NU ook al onder de brug door de stad invaren en  daar aanleggen. Dan zitten ze nog dichterbij de binnenstad. De grotere schepen mogelijk langs de ijsselkade.

Bas van der Horst, raadslid VVD