Begroting IJsselstein is sluitend, maar nipt!

Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad de meerjaren begroting voor IJsselstein vastgesteld. VVD fractie is nog niet gerust over financiële toekomst van IJsselstein.

De begroting van IJsselstein is sluitend, maar nipt. En uiteraard begrijpt de VVD fractie dat het zakencollege zich geconfronteerd zag met een aantal besluiten die genomen zijn zonder dat zij aan de rem konden trekken. En het is uiteraard aan de gemeenteraad, om de samenhang te bewaken.  

Het stelt de fractie van de VVD niet gerust er nu een begroting is vastgesteld, terwijl wij weten dat een aantal raadsvoorstellen in de decemberraad gaan komen waarvan aangenomen mag worden dat dit tot een begrotingswijziging gaat leiden. 

Recentelijk heeft de Gemeenteraad namelijk besloten om de gemeenschappelijke regeling van Pauw op te heffen. Het onderbrengen van Pauw bij de WIL en de opbrengsten van de omzet van groen en schoonmaak die doorvloeien naar commerciële partijen nog niet zijn doorberekend, dit ziet de VVD als een toekomstig financieel risico voor de begroting.  Ook geven de andere verbonden partijen van onze stad, de ODRU en RMN een waarschuwing over een mogelijke kostenstijging. 

De VVD fractie maakt zich zorgen over de financiële risico's die op ons afkomen en wil dat het College van B&W gaat nadenken om een toekomstig dekkingstekort op te gaan vangen, zonder dat de rekening bij de inwoners wordt neergelegd.

Voor de VVD is de behandeling van deze begroting bijna het einde van een teleurstellend jaar. Op bestuurlijk vlak, op financieel vlak, met in de staart nog een aantal belangrijke beslissingen voor ijsselstein en de regio.

2018 biedt nieuwe kansen, maar gezien de financiën en de risico’s is voorzichtigheid geboden. De  komende jaren moeten de Raadsleden nog beter afwegen waar ons geld naar toe gaat. Hebben we het echt nodig voor de stad IJsselstein of is het een “wens”?


Anastasia van der Lugt, fractievoorzitter VVD