Coalitieakkoord 2018-2022: Samen doen

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft onze partijen LDIJ en VVD bij elkaar gebracht om in de raadsperiode 2018-2022 de gemeente IJsselstein te besturen. Na de onderhandelingen en de ambtelijke (financiele) doorrekening van onze gezamenlijke plannen zijn we tot een akkoord gekomen.