Coalitieakkoord 2018-2022: Samen doen

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft onze partijen LDIJ en VVD bij elkaar gebracht om in de raadsperiode 2018-2022 de gemeente IJsselstein te besturen. Na de onderhandelingen en de ambtelijke (financiele) doorrekening van onze gezamenlijke plannen zijn we tot een akkoord gekomen.

Deze week heeft de VVD met de LDIJ een coalitieakkoord gesloten voor de komende vier jaar. Beide partijen leveren twee wethouders.

De IJsselsteinse VVD is trots op de afspraken die in het akkoord zijn gemaakt.  Zo gaan we o.a. snel aan de slag met woningbouw, realiseren van goede wegen en bereikbaarheid, zorgen voor schone-, groen- & veilige wijken en om IJsselstein als ondernemende recreatiestad op de kaart te zetten.  En nog veel meer. Download de infographic, in één oogopslag de belangrijkste afspraken van LDIJ en VVD op de verschillende beleidsterreinen. De volledige tekst is ook te downloaden.

De kandidaat wethouders namens de VVD:

  • A.M.P.M. (Anastasia) van der Lugt
  • Drs. B.J.A. (Bernd) Roks

Donderdag 7 juni wordt het coalitieakkoord behandeld in de gemeenteraad en volgt de benoeming in installatie van de kandidaat wethouders.

Vanuit de IJsselsteinse VVD zullen er Facebook Live sessies georganiseerd worden, waar het coalitieakkoord wordt toegelicht en er uiteraard vragen gesteld kunnen worden.