Fulcotheater is van IJsselstein

© Fulcotheater

De stichting Fulcotheater heeft onlangs aangegeven niet meer te kunnen werken
met het jaarlijkse subsidie bedrag van 672.000 (waarvan 100.000 op voorwaarde
van transformatieplan) om aan de opdracht van het gemeentebestuur te kunnen
voldoen.Deze mededeling heeft veel onrust veroorzaakt in de IJsselsteinse
gemeenschap.

Voor de VVD is uitgangspunt dat het Fulcotheater behouden blijft! De culturele en
maatschappelijke functie van het theater is belangrijk. Daarom is het college nu
aan het onderzoeken wat haalbare verwachtingen zijn. Dit werken ze uit in een
raadsvoorstel welke donderdag 31-10-2019 besproken zal worden. In dit voorstel
staat wat wij verwachten van een theater en welk subsidiebedrag we daar voor
over hebben (kaders). Het college van Burgemeester en Wethouders kunnen
daarmee als opdracht aan de slag. Voor de VVD is het belangrijk dat er een goede
businesscase onder ligt. Daar zullen wij op toetsen.

Uiteraard is stichting Fulcotheater een partij om (na het vaststellen van de nieuwe
kaders) mee aan tafel te gaan. Maar het is aan de stichting zelf of zij dit binnen de
gestelde kaders en budgetten willen en/of kunnen. Indien zij geen partij meer zijn
zal het college opzoek moeten naar een nieuwe exploitant.

Zet cookies aan om de video te tonen.