Eindelijk beweging in ontwikkeling winkelcentrum Clinckhoeff!

Heel IJsselstein, het College inclusief, vroeg zich af of het ooit nog zou gaan gebeuren: “Wordt Winkelcentrum De Clinckhoef opgeknapt en zo ja wanneer?”


Al sinds 2010 wordt er gesproken over een grootschalige renovatie en diverse appartementen boven het winkelcentrum. Nadat 2014 een overeenkomst was gesloten met Bunnik, werd afgeweken van de opdracht over de verdeling van de vierkante meters en het aantal en type appartementen. In 2017 stak daardoor de toenmalige gemeenteraad een stokje voor de overdracht van de gronden aan Bunnik. Toen begon de ellende en een patstelling ontstond tot nu.


Er zal een nieuwe overeenkomst worden getekend tussen Rialto, de projectontwikkelaar, de CVVE, de Collectieve Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum en de gemeente! Dat is heel goed nieuws! Het winkelcentrum zal opnieuw ontwikkeld worden.


Nog een ander bijkomend feit: De Jumbo op de Televisiebaan zal gaan verdwijnen en daar zal woningbouw voor in de plaats komen. De planning is dat in februari 2021 de overeenkomst wordt ondertekend door de 3 partijen.