Ruimte

  • Regionale woonvisie
  • Rommelige en verouderd locaties zijn potentieel inbreidingslocaties
  • Beperkte woningbouw in landelijk gebiedHet karakter en de identiteit van IJsselstein koesteren wij. Nu we tot de grenzen van onze bebouwde kom zijn volgebouwd is het  tijd om de focus te leggen op slim gebruik van onze beschikbare ruimte. We willen werken aan de kwaliteit van onze wijken en zorgvuldig omgaan met onze groene contouren. Geen nieuwe woonwijken maar een natuurlijk grensgebied naar onze groene omgeving. Bij iedere locatie die herontwikkeld wordt, wordt er over nagedacht hoe deze ontwikkeling kansen biedt om er te kunnen wonen. Wij gaan voor 60 woningen per jaar in IJsselstein. De factor mobiliteit mag in de woonvisie niet ontbreken. Ontwikkeling aan de ‘IJsselstein-zijde’ van de Nedereindse plas is een mogelijkheid.