De wijken

  • Overlast door hondenpoep, zwerfvuil aanpakken
  • Vervangingsplan zieke bomen
  • Snippergroen voor aanwonendeMet ‘beeldkwaliteit’ wordt het groen in je omgeving bedoeld. Wij willen dat die kwaliteit omhoog gaat en dat de gemeente daarover met de IJsselsteiners in gesprek gaat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. Er moet balans zijn tussen een veilig gevoel en een aantrekkelijke aanblik. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. De kosten worden verhaald op de veroorzaker. Zwaardere inzet op handhaving is daarvoor essentieel. 
Er moet een vervangingsplan komen voor onze zieke essen. Dit voorkomt dat er sprake zal zijn van grootschalige kaalslag. 
Waar aangrenzend openbaar groen- het snippergroen- prima onderhouden kan worden door aanwonenden kan dit door hen aangekocht worden.