Veiligheid

  • Loop en slooproutes worden aangepakt
  • Voldoende verlichting op wandel- fietspaden, onder viaducten en in brandgangen
  • Eenvoudige aangifte



Veiligheid is meer dan branden blussen en vechtpartijen stoppen. Het gaat erom dat je je veilig voelt en je eigendommen worden gerespecteerd. Als je kijkt naar de cijfers van criminaliteit, inbraken en overlast, lijkt het goed te gaan in IJsselstein. Dat is fijn, maar zeker geen vanzelfsprekendheid! Boa’s en buurtcoaches spelen er een belangrijke rol in om continu met de buurt in gesprek te blijven. De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten en Boa’s die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Dat houdt wat ons betreft niet op om 17.00 uur. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Loop- en slooproutes moeten worden aangepakt. Zolang het nodig is en blijft, wordt er intensieve controle uitgevoerd. Zo nodig ondersteund met (verplaatsbare) camera’s. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.