Aantrekkelijk voor bedrijven

  • Aanleg bedrijventerrein de kroon
  • Goede infrastructuur bedrijventerrein Lagedijk en Over Oudland
  • Voorzieningen voor ZZP-ersIJsselstein heeft een actief bedrijfsleven. Onze ondernemers hebben een centrale positieve aan de A2 in de succesvolle regio Utrecht. IJsselstein heeft een bovengemiddeld aantal ZZP-ers. De gemeente moet stimuleren dat er voldoende inspirerende voorzieningen zijn voor ZZP’ers. Wij willen kantoren kunnen huisvesten binnen onze gemeente als er behoefte aan is en niet gestraft worden omdat andere gemeenten voor leegstand hebben gebouwd. 
We verwachten van de gemeente een ondernemersvriendelijke handhaving door heldere communicatie over regels. We willen dat de gemeente samen met de ondernemers een plan opstelt voor een goede parkeervoorziening voor vrachtwagens en trailers  op de bedrijventerreinen. De Kroon aan de A2 verlegt grenzen 
 Wij verwachten dat het nieuwe bedrijventerrein De Kroon snel overtekend is. 
Waar processen versneld kunnen worden om de eerste bedrijven aan de A2 te huisvesten, moet de gemeente daar voortvarend mee aan het werk.