Zonnepanelen

  • Geen windmolens
  • Zonne-energie grootschalig toepassen
  • Nieuwe woningen zoveel mogelijk voorzien van zonnecollectoren
  • Collectieve aanpak van energiebesparing en opwekkingIJsselstein is een kleine gemeente en een van de meest dichtbebouwde gemeenten van Nederland. Wij zijn groot voorstander van het opwekken van duurzame energie en het verbeteren van de isolatiewaarde van woningen. We willen stimuleren dat IJsselsteiners van alle generaties zoveel mogelijk worden betrokken bij duurzaamheid en bewust worden van wat ieder er zelf aan kan bijdragen.

VVD ziet liever zonnepanelen (bijvoorbeeld onder de zender). Grote windturbines in IJsselstein of vlak bij de stadsgrenzen van IJsselstein zijn voor ons onacceptabel! Het leidt tot horizonvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast.

Zonne-energie mag wat ons betreft grootschalig worden toegepast. Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk worden voorzien van zonnecollectoren. Samen met energieleveranciers moet een masterplan voor groene energie worden opgesteld, om te explosieve vraag aan elektriciteit op te vangen, als het aantal gasaansluitingen wordt teruggedrongen.