Voorbeeld

  • Duurzaam met gezond verstand
  • Nieuwe straatverlichting zelfvoorzienend
  • Stimuleren duurzame energie met duurzaamheidsfondsWij vinden dat, ook op de schaal van IJsselstein, met klimaatverandering rekening moet worden gehouden. Het goede voorbeeld zit niet in het plaatsen van grote windturbines. Grote windturbines in IJsselstein of vlakbij de stadsgrenzen van IJsselstein zijn voor ons onacceptabel! Windenergie kan ook worden opgewekt zonder wieken. Wij vinden de inzet van het duurzaamheidsfonds om het opwekken van duurzame energie voor Hockeyclub IJsselstein te stimuleren een inspirerend voorbeeld voor nieuwe generaties. Het duurzaamheidsfonds verdient zich op termijn terug met het reduceren van het energieverbruik.