Scholen

  • Voor nieuwbouw hebben we kostendelers nodig , geen kostenposten
  • Gelijke ontwikkelingskansen van jonge kinderen
  • Goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot beter opgeleide werknemersVier multifunctionele accommodaties (Mfa’s) zijn voldoende voor het beperkte oppervlak dat IJsselstein tot haar beschikking heeft. Scholen in stand houden op meer locaties is op termijn te duur en past niet bij de leerlingenkrimp waar IJsselstein voor staat. De Mfa’s zijn het hart van onze wijken, een sociale ontmoetingsplaats. Voor nieuwbouw hebben we kostendelers nodig, geen kostenposten. Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal-) achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de voorschoolse opvang (VVE), peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. Wij willen dat de gemeente IJsselstein samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven regionaal blijft stimuleren.