Talent

  • Eén hulpverlener voor gezinnen die dat nodig hebben
  • Gemeente zorgt voor koppeling tussen zorgverleners, wijkteams en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport
  • Gemeente faciliteert lespakketten aan scholen over drugs, alcohol en gameverslavingEen goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen zowel de kinderen als de ouders hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor gezinnen die dat nodig hebben één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.  Jongeren hebben ambitie, genieten van het leven en zijn de generatie voor de toekomst. Diversiteit in de wijken en programma’s ter ondersteuning en een goede samenwerking van politie, gemeente, jeugdhulp en wijkteams vinden wij belangrijk. Zonder daarin te betuttelen kan met goede voorlichting en voldoende aanbod van culturele en sportieve programma’s toename van drugs-, alcohol- en gameverslaving worden gekeerd.