Vergrijzing

  • Ruimte voor kennis en ervaring van senioren
  • Gemeente biedt oudere inwoners een vertrouwde, veilige, overzichtelijke woonomgeving
  • Woningen voor senioren die op hun behoefte aansluitenIJsselstein vergrijst. Hoewel wij voor integraal beleid staan, waardoor iedereen mee kan doen, hechten we eraan dat de gemeente bijzondere aandacht heeft voor senioren. Senioren zijn een belangrijke motor voor de IJsselsteinse economie en dragen kennis en ervaring over in onze samenleving. Oudere mensen willen we faciliteren zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven. Door een gevarieerde samenstelling van de buurt, vertrouwde wijkagenten en buurtpreventie willen we voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van phising of bedreiging en verhogen we het veiligheidsgevoel. Zeker bij onze senioren.