Ontzorgen

  • Gratis aanbieden van onafhankelijke ondersteuning bij aanvraag van zorg
  • Zorgdiensten worden regionaal scherp ingekocht
  • Meebetalen aan eigen zorg middels een zo laag mogelijke eigen bijdrageZorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers dat doen, maar. als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. De zorgdiensten worden regionaal scherp ingekocht. Op doelmatig gebruik wordt scherp gecontroleerd.