Vrijwilligers

  • Streven naar professionele inzet in balans met vrijwilligerswerk
  • Onafhankelijke zorgregisseur voert de regie
  • Budgetten voor buurtactiviteiten zijn voor bewonersMaatwerk in zorg en dienstverlening vraagt om kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de informele (mantel-) zorg, naast goede professionele zorg. Dat geldt voor de brandweer. Dat geldt voor welzijnswerk. Veel vrijwilligers- en welzijnswerk is nu ondergebracht bij één organisatie. Professionele zorg mag daar niet van afhankelijk zijn. We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. De cadeaubon voor de mantelzorger als kleine blijk van waardering voor het vele werk willen we zeker behouden. Wijkbewoners ‘zijn’ de wijk. De wijken bepalen zelf welke activiteiten er het beste kunnen plaatsvinden. Wij faciliteren inwoners die een bijdrage leveren aan verbetering en leefbaarheid van de wijk.