Innovatie

  • Een culturele instelling of evenement moet niet afhankelijk zijn van overheidssubsidie
  • Cultuur is voor ons allemaal
  • Gemeente werkt faciliterend bij evenementen en activiteiten die van belang zijn voor een dynamische stadKunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. IJsselstein is rijk aan historie. Dat moeten we koesteren. Het cultureel erfgoed moet goed onderhouden worden en zoveel mogelijk opengesteld worden om te bezoeken, bezichtigen en gebruiken. Een culturele instelling of evenement dat gedragen wordt door vrijwilligers moet niet afhankelijk zijn van overheidssubsidie, maar in staat worden gesteld naast iedere euro subsidie ook een euro te verdienen. Evenementen en activiteiten zijn van belang voor een vitale, dynamische en creatieve stad. De gemeente kan hieraan bijdragen door het stellen van veiligheidseisen die passend zijn voor het type evenement. Voor kleinere evenementen gelden dan lichtere normen.