Sport

  • Sport betaalbaar houden
  • Gelijke kansen voor het pachten van horeca bij de drie sporthallen
  • Grensgebieden van IJsselstein kunnen worden gebruikt om meer ruimte te bieden aan sportBewegen is belangrijk om gezond te blijven. De sport voorzieningen moeten veilig zijn en van goede kwaliteit. Huur van gemeentelijke sportlocaties moet kostendekkend zijn. Gymzalen zijn er in de eerste plaats voor scholen. Voor gebruik door andere gebruikers kan de verdeling door de verenigingen zelf geregeld worden. We zien graag dat sportverenigingen groeien. Daar hoort dan een passende accommodatie bij, binnen en/of buiten. Om het betaalbaar te houden moet er zakelijk mee om worden gegaan: hoe groot is de behoefte nu en op langere termijn wat is het aanbod in de regio. Het pachten van horeca bij de drie sporthallen is alleen rendabel te exploiteren met een een gelijkwaardig speelveld. Grensgebieden van IJsselstein kunnen worden gebruikt om meerruimte te bieden aan sport. Het verplaatsen van sportvoorzieningen naar een gebied dat met buurgemeenten wordt gedeeld vergroot de mogelijkheden en biedt kansen op aanvullende inbreidingslocaties. Met een gezamenlijke woonvisie met onze buurgemeenten kan de provincie ervan worden overtuigd flexibel met onze groene contouren om te gaan.