Integratie

  • Nederlandse taal is eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer
  • Nieuwkomers leren de cultuur en geschiedenis van IJsselstein kennen
  • Opruien, haatzaaien, radicalisering en erger pakken we bij de wortel aanIn IJsselstein sluiten we niemand uit. Er zijn volop kansen voor iedereen die iets van zijn leven wil maken, ongeacht sekse, geaardheid, leeftijd, afkomst of geloof. Er zijn in onze regio veel nieuwkomers die de kansen gegrepen hebben die geboden worden. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. Voor mensen die dit proberen te veranderen is wat ons betreft geen plek in de stad. De Nederlandse taal is de norm en vormt ook de sleutel tot volwaardige integratie en echt kunnen meedoen. De gemeente faciliteert dit door te stimuleren dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal. Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van IJsselstein leren kennen. Dat wij hen betrekken en stimuleren mee te doen aan onze samenleving. Zo kan iedereen genieten van onze cultuurhistorische en maatschappelijke evenementen.