Dienstverlening

  • Regionale samenwerking met besluiten op lokaal niveau
  • Digitale dienstverlening vergroten
  • De omgevingsdienst is er ten dienste van de inwonersWe moeten leren van onze fouten en slagvaardig orde op zaken stellen. Om als gemeentelijke organisatie efficiƫnt en effectief te kunnen werken is intensieve samenwerking met omliggende gemeenten zeker nodig, maar niet als doel op zich. Wij vinden het niet wenselijk dat de IJsselsteinse agenda, afhankelijk is van ambities van onze buren. Efficiency en de benodigde kwaliteit van de gemeentelijke organisatie wordt alleen bereikt als er bestuurlijk wordt samengewerkt. Vanwege onze landelijke ligging in de Lopikerwaard vinden we het van belang dat IJsselstein aan de Utrechtse tafels (U10) als ambassadeur optreedt van de Lopikerwaard. In onze eigen gemeenteraad beslissen we wat we wel of niet vastleggen. We verwachten van de gemeente IJsselstein dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit.