Duidelijkheid

  • Overbodige regels en procedures afschaffen
  • In onze integrale woonvisie worden lokale regels, die het realiseren van levensloopbestendige woonvormen belemmeren geschrapt
  • Flexibel omgaan met bestemmingsplannen



Mensen die hun woning opknappen moeten gewoon hun steiger veilig op straat kunnen zetten, zonder daar een rekening voor te ontvangen. De handhaving daarop vergt meer werk dan het nut van de regel. Overbodige regels en procedures moeten we afschaffen, zeker als ze meer tijd kosten om ze te handhaven dan wat inning van de sanctie oplevert. In onze integrale woonvisie worden lokale regels, die het realiseren van levensloopbestendige, ‘meer-generatie’ woonvormen en nieuwe woon-zorg combinaties belemmeren, geschrapt. Wij willen dat IJsselstein flexibel omgaat met bestemmingsplannen. Ondernemen is de motor van onze economie.