Financiën

  • Belastingen zo laag mogelijk
  • Hondenbelasting afschaffen
  • Uitgaven en inkomsten zijn transparantDe gemeente houdt zich als dienstverlener primair bezig met kerntaken op het gebied van financiën, maatschappelijke zorg, openbare ruimte, veiligheid en het uitvoeren van wettelijke taken. Een goede financiële huishouding is van groot belang. We zijn voor zo laag mogelijke belastingen voor inwoners en ondernemingen. IJsselstein moet leren geld te verdienen, waardoor de belasting laag blijft. De ozb stijgt niet, maar groeit hooguit mee met de inflatie. Hondenbelasting willen we afschaffen. Het hondenbeleid schaffen we natuurlijk niet af. De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect ervan is. Bij wensen en initiatieven hoort altijd een duidelijke paragraaf hoe we effecten en resultaten gaan meten en rapporteren. Dus: hoe is het nu, wat gaat het worden en hoe meten we tussentijds?