Duidelijke taal

  • Openbare toegankelijkheid van raadinformatie wordt in heldere en begrijpelijke taal aan onze inwoners gecommuniceerd
  • We verwachten van de gemeente dat ze klantgericht werken
  • Gemeente maakt gebruik van kennis en ervaring uit de omgevingWij vinden dat de gemeente inwoners en maatschappelijke organisaties tijdig bij beleid moet betrekken. Wij zien er op toe dat de gemeente duidelijk en op tijd communiceert. Wij vinden dat de gemeente moet investeren in een veilige en betrouwbare informatievoorziening. De gemeente communiceert in helder en begrijpelijke taal. We verwachten van de gemeente dat ze klantgericht werkt. Veel is gelegen aan openheid en goede communicatie. Transparantie vinden we heel belangrijk. Onze leden van de raad zijn bereikbaar, trekken de wijken in en bezoeken organisaties. We verwachten van het bestuur dat het doet wat het zegt en zegt wat het doet. Wij willen dat de openbare toegankelijkheid en doorzoekbaarheid van de raadinformatie aan onze inwoners wordt verbeterd.