Veilig thuiskomen

  • IJsselstein moet de rotonde bij de carpoolplaats ombouwen tot een ‘turborotonde’. Dit zorgt voor een snelle afwikkeling van het verkeer en levert een betere doorstroming en aansluiting op, met name op de A2.
  • Een extra aansluiting op de A2 bij Nieuwegein-Zuid.
  • Parken mag geen last zijn!
  • Renovatie van Eiteren – Panoven tot een veilige fietsstraat waarin de auto ‘te gast’ is. Dit zorgt ervoor dat parkeergarage Eiteren van twee zijden bereikbaar wordt.
  • Veilige fietspadenIJsselstein heeft veel woon-werkverkeer van en naar de regio. In de spitsuren hebben we te kampen met overvolle uitvalswegen. Wij zetten ons in voor de vlotte bereikbaarheid van en naar onze binnenstad, bedrijventerreinen en de wijken. We willen aansturen op een extra aansluiting op de A2 bij Nieuwegein-Zuid. Vrij parkeren mag geen last zijn. Dat vraagt om goede voorzieningen. In de woonwijken en rond het centrum.


Bewoners rond de binnenstad mogen niet de dupe van worden van parkeerdrukte rond de binnenstad. De parkeerplaatsen in de wijk zijn er primair voor de bewoners en hun bezoekers. De parkeergarages zijn er primair om de bezoekers van de binnenstad te faciliteren. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers uitgangspunt zijn. Daar waar het groen de verkeersveiligheid of veiligheidsgevoel voor langzaam verkeer in de weg staat, moet het worden aangepast.