Wat denkt IJsselstein - Resultaten 2018

Van 1 november 2017 tot medio januari 2018 hebben wij via watdenktijsselstein.nl 80 vragen gesteld aan IJsselsteiners. Hierop zijn bijna 3.500 stemmen uitgebracht!

De resultaten
Op deze pagina hebben wij de resultaten bijeengebracht in een pdf-document, die wij iedereen beschikbaar stellen en voor ieder doeleind kan worden gebruikt. 

Ondanks dat het een groot aantal uitgebrachte stemmen betreft, is het niet dé mening van IJsselstein. Maar voor diverse vragen is het aantal wel dusdanig, dat best significant te noemen is.

Politiek ongekleurd
Wij hebben de vragen bewust niet suggestief gesteld, zodat IJsselsteiners zo veel mogelijk mee zouden doen op de gestelde vragen. Er is gebleken dat deze wijze van met elkaar in gesprek gaan laagdrempelig is en kan leiden tot interactie met en tussen inwoners en ondernemers.

Hoe verder?
De resultaten, de video en diverse infographics (plaatjes met resultaten) zullen wij overhandigen aan het nieuwe college, dat na de verkiezingen van 21 maart 2018 wordt geïnstalleerd.

Video met de samenvatting

Download de resultaten